Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

När krönikören Per Ola Thornell snabbt vill återfå sin andlighet läser han i boken ”Wabi Sabi” av Agneta Nyholm Winqvist. En bok fylld med mycket visdom och kärlek. Foto: Shutterstock

Återfå din andlighet med tidlösa andliga principer som kan leda dig

Krönika
I vår moderna stressade dagliga tillvaro kan det ibland upplevas nästan omöjligt att leva ett lugnt och andligt liv. Trots goda föresatser om att vi ska meditera ofta, äta sund mat och vara mjuka, kärleksfulla mot oss själva och andra, så tappar vi andligheten på vägen.

Under hela sommaren och början av hösten kände jag personligen att jag kom in i en bra rytm men sedan, nästan lite osynligt, så tog vardagen, massor av arbete och annat över.


Jag har lärt mig att inte döma mig när jag misslyckas, utan konstaterar numera bara att jag är ur fas och går sedan tillbaka till mitt andliga utövande igen. För att hjälpa mig själv så har jag små verktyg som hjälper mig. Synliga små lappar med texter eller ord här och där, böcker som ligger framme, bra meditativ musik och min arbetskalender där jag skriver in vad jag vill åstadkomma.


En bok som jag gärna tittar i när jag snabbt vill återfå min andlighet är boken ”Wabi Sabi” av Agneta Nyholm Winqvist. Hennes bok är fylld med mycket visdom och kärlek. I den finns ett kapitel om de andliga tidlösa principerna, som återges nedan.

Acceptans, Ansvar, Empati, Fantasi, Förlåtelse, Försoning, Förtröstan, Gemenskap, Generositet, Gottgörelse, Hederlighet, Hopp, Humor, Insiktsfullhet, Integritet, Kreativitet, Kärlek, Medkänsla, Medvetenhet, Meningsfullhet, Mod, Närvaro, Pålitlighet, Respekt, Tacksamhet, Tillit, Tolerans, Tro, Trofasthet, Tålamod, Villighet, Vänlighet, Vördnad, Ärlighet, Ödmjukhet, Öppenhet.

Genom att sitta några minuter i stillhet med slutna ögon och skön musik förbereder jag mig innan jag sakta tar in ord för ord i mig. Pröva du med, det fungerar!

Annons
Text: Per Ola Thornell
Foto: Shutterstock
Publicerad: 2014-12-23

En nära tanke

Månadens fråga

Upplever du att fler män blir intresserade av andlighet?


Prenumerera på tidningen