Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

När vi lyssnar på andra, hör vi det vi vill höra, lyssnar vi inte alls eller coachar vi den vi lyssnar på och uppmuntrar personen att berätta vidare?

Förlåt, vad sa du?

Krönika

Lyssnandet är underskattat. Många människor tycker om att prata i mun på varandra, fylla i, lägga till och framför allt framhäva sina egna åsikter. När jag gick min instruktörskurs i Mindfulness så insåg jag att man inte kan prata om man ska lyssna samtidigt. Jag tror många är rädda för att lyssna och bara vila i lyssnandet när andra pratar. Men lyssnandet kan vara magiskt och lärorikt på många sätt.

I lyssnandet så finns det olika djup och här är några av dem. Varför inte prova och se vad de kan innebära för dig i ditt liv?

1. Inre lyssnande

Den första nivån kallas för inre lyssnande. Här lyssnar vi på någon annan men har hela tiden en inre referenspunkt, skjuter in vår egen historia och är upptagen med vårt eget samt värderar det som sägs utifrån våra egna erfarenheter och värderingar. Vi ramlar lätt ur lyssnandet och kan ignorera det som sägs om det inte passar in i vår bild. Vi riskerar att höra det vi vill höra. En social kod finns i lyssnandet. Vi lyssnar och berättar. Vi är ofta mer intressanta än intresserade. Vi berättar gärna själva mer än vad vi lyssnar, och det kan hända att vi har fokus på en ”häftigare” historia.

2. Fokuserat lyssnande

Annons

Vi lyssnar intensivt. I det här lyssnandet är lyssnaren mer intresserad än intressant. Vi kan nästan bli uppslukade av berättarens historia. Här börjar det coachande lyssnandet. Vi bekräftar den vi lyssnar på och tar berättaren på allvar. Vi lyssnar utan värderingar och fördomar. Vi kan lyssna utanför våra egna modeller. Vi är nyfikna och börjar ställa frågor för att vi vill veta hur den andre tänker, vilka hinder respektive möjligheter han/hon har samt vad den andre är på väg att göra, lära eller besluta. Personen blir hörd, erkänd och får möjlighet att reflektera vidare. Vi får en chans att ställa frågor utifrån det som den andre säger. Här talar man om en intellektuell empati – tankeempati. Vi vill förstå den andres tankar.

3. Globalt lyssnande

Vi lyssnar in vad som sägs bortom det som sägs. På så sätt tar vi lyssnandet till en ny nivå. Vi lyssnar på mer än orden. Vi lyssnar med radarn på. Intuitionen är påkopplad – det du känner, anar och förnimmer – ”gut feeling”, din magkänsla. Vad säger kroppsspråket? Vad är det som inte sägs? Vi lyssnar på betoning, tonläge, ordval och rösten. Vi bekräftar och lyfter den andre medvetet. Vi ställer frågor som tar den andre vidare. Vi hedrar den andre, dennes insikter och framsteg. Här talar vi om en emotionell empati – känsloempati. Vi vill förstå den andres känslor, drömmar, drivkrafter och visioner. Vi lever oss in i det outtalade.

4. Storhetens lyssnande

Här lyssnar vi, mycket medvetet, efter den andres storhet och inre kvaliteter. Om jag inte lyssnar efter dem så kan jag inte heller höra dem. Jag lyssnar med ”coachöron”. Vilken potential finns? Vilka möjligheter finns runt hörnet? Vilken högre vilja och vilka högre kvaliteter finns som vill komma fram och utvecklas och växa? Exempel på högre kvaliteter är kärlek, lust, passion, skönhet, glädje, tillit, humor, empati och kreativitet.

5. Universellt lyssnande

Här inkluderas högre perspektiv i lyssnandet så som det kollektiva medvetandet och ett högre syfte. Universellt lyssnande är ett lyssnande som inkluderar villkorslös kärlek och en universell vilja. Här lyssnar vi på metanivå på t ex visioner och drömmar som gynnar mänskligheten och världen. Det kan vara här du hör den andres syfte med att vilja nå sina drömmar och mål i görande eller i livet.

Namasté

Jai

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock
Publicerad: 2017-02-21

Facebook-kommentarer

Medlemskommentarer

Skriv kommentar
Du måste vara inloggad för att delta

Inte medlem än?

Som medlem kan du...

  • Kommentera artiklar, delta i diskussioner och ge bilder "tummen upp"
  • Skapa din egen sida, eget fotoalbum och mycket mer

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen