Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Näras krönikör Per Ola Thornell har ändrat sin syn på vad karma är. Vad tror du själv om karma? Foto: Shutterstock

Karma handlar bara om dig

Krönika
Under många år har jag haft en bild av vad karma är, en bild som är en gängse uppfattning. Exempelvis att det finns karma mellan två eller flera personer. Att man träffar samma personer i sitt nuvarande liv för att bli ”färdig” med dessa och göra upp.

Men jag tror inte längre att det är så. Det är ologiskt för mig. Nu tror jag snarare att karma bara handlar om mig. Oavsett med vem situationer i nuvarande liv skapas, blir det en blockering i mig som bara jag kan lösa.

Blockeringen ser jag som ett energiflöde som stannar upp. Och precis som i det fysiska livet där en blockering kan hindra mig från att utvecklas som människa känslomässigt eller mentalt, kan en energiblockering i form av karma hindra min själ från att återgå till källan. Karmat håller mig kvar i mer fysisk form och hindrar mig från att gå in i nästa dimension.

Genom att uppleva mina tidigare liv, kan jag här och nu lösa karma därifrån. Genom att låta mina rädslor i detta liv, som hindrar mig, blottläggas i meditation eller hos en terapeut, kan jag lösa nuvarande livs blockeringar. Det är därför all smärta vi möter i detta liv inte ska tryckas bort eller sopas under smärtan.

Genom att möta smärta och motstånd, genom att gå rakt in i blockeringen så kommer jag att lösa den och därmed också lösa eventuellt karma. Det är bara jag som är inblandad, ingen annan i en sådan process.

Som jag ser det äger vi ansvaret helt själva och genom att uppbringa både mod, kärlek och kraft kan vi lösa våra mönster, personliga problem och karma. Vi behöver inte andra, vi behöver bara oss själva. Det ger mig både makten och kraften till mitt liv. Och därigenom frihet för min själ.

Per Ola Thornell

Annons
Text: Per Ola Thornell
Foto: Shutterstock
Publicerad: 2014-11-18

En nära tanke

Månadens fråga

Upplever du att fler män blir intresserade av andlighet?


Prenumerera på tidningen