Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Alla kan välja att gå den ljusa vägen, men det krävs beslutsamhet, menar Per Ola.

Spirituell utveckling
kräver beslutsamhet

Krönika
En spirituell intention innebär ett stort "ja" till ett uppvaknande av din fulla potential. Intentionen och uppvaknandet kan innefatta flera av dina livsaspekter: mentalt, känslomässigt, ekonomiskt, relationer – allt, eftersom det inte finns någon aspekt av ditt liv som inte är andligt.

Andlighet är ett ord som visar att vår sanna natur är av anden, den grundläggande kärleken i livet och ingenting är separerat från den, inte ens i stunder av ledsamhet.

Att bejaka alla delar av sig själv innebär att se vad som är sant och inte sant, vem man är och inte är. Vad som är präglingar och mönster och vad som är autentiskt. Att våga möta sig själv kräver mod.

Rädslan kan vilja hålla oss kvar i mörkret. Men om vi stannar kvar och möter upp allt, oavsett vad som kommer så befrias vi och blir den vi är menade att vara – i vår fulla potential.

All spirituell utveckling kräver beslutsamhet. Att vilja gå hela vägen. Kanske klarar vi det, kanske inte. Vi kan inte veta, vi kan bara göra det i varje stund, i varje nu.
Leta inte efter livet, det pågår inom dig i denna stund!

Per Ola Thornell

Annons
Text: Per Ola Thornell
Foto: Shutterstock
Publicerad: 2014-09-02

En nära tanke

Månadens fråga

Upplever du att fler män blir intresserade av andlighet?


Prenumerera på tidningen