Annons
Annons
Annons

Tidningen Nära på Instagram

Instagram
Annons
Annons

Näras meditationslista

Näras favoriter 1

Är verkligen så kallade vinster och prestationer avgörande för att ha framgång som människa? Per Ola Thornell ifrågasätter vanliga kriterier till vad framgång egentligen är. Foto: Shutterstock

Vad är framgång för en vaken själ?

Krönika
Vad framgång betyder är oftast personligt och unikt för var och en av oss. Men vi lever i ett samhälle där framgång ofta avgörs av vad ”andra” i samhället tycker att framgång är. Det skapar en inre känsla (ofta diffus och oklar) av att vi ”inte mår bra” eller ”inte är tillräckligt dugliga” på grund av vad andra människor tycker.

Jag tror att detta är ett av de vanligaste problemen bland uppvaknande människor. Personligt värde mäts fortfarande ofta genom vad vi har att visa upp, materiella prylar, klarade prov och tentor, hus och hem, diplom, uppnådda mål, fysisk skönhet och ”sex appeal”.

Den i särklass största avgörande faktorn för vad som anses vara framgång är i vilken grad en person är godkänd av andra, så som filmkändisar, musiker, politiker och tv-medium. Ja, listan kan göras lång. Det här är helt absurt i mina ögon!

På ett sätt skulle man kunna säga grattis till var och en av oss som inte faller under någon av ovanstående kategorier. Det är en välsignelse att slippa se på sig själv, framgång och omvärlden utifrån dessa kriterier.

När själen börjar vakna, är det oundvikligt att vi förr eller senare kommer att känna missnöje mot all denna tävlingsinriktade prestationshysteri.

Men den traditionella framgångsmodellen är så djupt inbäddad i det kollektiva mänskliga psyket att den kan vara oerhört svår att bli av med – även för uppvaknande själar. Det är som en omöjlig fläck som inte vill försvinna, oavsett hur hårt man skrubbar. Det kräver att man är ihållig och att man i uppvaknandet är rädd om sig själv då där kan finnas en skörhet hos oss.

Uppvaknande, medvetna, andliga människor som gräver djupare, känner en längtan att göra vad som ger dem glädje och som verkligen tjänar ett djupare syfte. Ett syfte där vi upptäcker att inre frid inte kan fås av de så kallade "vinster" och "prestation" som samhället gärna vill få oss att tro är avgörande för framgång som människa.

Annons
Text: Per Ola Thornell
Foto: Shutterstock
Publicerad: 2014-12-30

En nära tanke

Månadens fråga

Tror du på ett liv efter döden?


Prenumerera på tidningen