Gatuhundar och människor läker sin inneboende ilska på olika sätt

När ni har kärlek till er själva och till allt, kommer ingen att kunna förgöra er. Vi gatuhundar ger varandra respekt och respekterar vart vi befinner oss i vår utveckling.

Text: Mia Mattsson-Mercer
Foto: Shutterstock

Osäkerheten inom er kan göra det svårt att balansera en rak kommunikation med jämna känslor. Ofta är det era egna egon som sätter stopp för den villkorslösa kärleken till er själva och andra. När ni förstår att det är er själva ni skall älska utan att kritisera, kommer rädslorna som genomborrar era hjärtan att försvinna. Ni är skapade av Universum och är perfekta.

Återigen läste jag från mitt anteckningsblock. Hur kunde en hund vara förnuftigare än jag själv? Jag skämdes lika fort som jag hade tänkt tanken. Vem var jag att döma!

Den visa gatuhunden som satt sidan om mig, ville inte bli ägd av någon. Hans ögon glittrande ödmjukt och jag skämdes ännu mer över min tidigare överlägsna tanke.

Jag hade känt att även om hans frihet skulle bli kort ute på gatorna, var han okej med det. För honom var frihet att inte vara i någons ”koppel” och dessutom hade friheten inte någon tidsuppfattning.

Ännu en gång kände jag hur jag vacklade i min egen tro. Ju fler människor (och gatuhundar) jag mötte, desto mer insåg jag att det handlade om hur jag bemötte andra människor och djur. Det visade vem jag verkligen var.

Det finns inga självmord bland oss gatuhundar. När ni har kärlek till er själva och till allt, kommer ingen att kunna förgöra er. Vi gatuhundar ger varandra respekt och respekterar vart vi befinner oss i vår utveckling.
Vi ser er som älskvärda människor. Ert bemötande till oss djur visar vart ni står på livets stig. När ni slutar ta emot lärdomar blir ni hårda och vågar inte älska längre. Ni blir fördömande människor. En aggressiv hund har inte blivit illa behandlad av livet i sig själv, utan av människan. En aggressiv gatuhund vet dessutom att det är svårt att överleva med aggressivitet, och går undan för att vara ensam och hela sig själv. Medan en aggressiv människa attackerar inte bara sig själv, utan hela alltet, jorden, människan och djuren.
Älska Universum av hela ditt hjärta, sinne och styrka. Därefter kan du älska din nästa som dig själv. Vi kommer alla från samma källa.

That’s Amore!
Mia Mattsson-Mercer

Fler krönikor

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.