2014- ett år för andlig utveckling

Ett nytt år och kanske ett avstamp med goda föresatser om att 2014 ska bli ett fantastiskt år! Jag vill gärna tro det. Och jag ska göra vad jag kan för att det ska bli så.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

2013 var, både för mig och många jag har pratat med, ett år av uppgörelser, känslomässig och mental ”smärta”, motgångar och motstånd. Det har naturligtvis inte bara varit ett jobbigt år, men på flera områden har många av oss upplevt 2013 som ”så där lagom kul”.


Jag tror att den pågående medvetandehöjningen innebär att en hel del gammalt som måste släppas och lämnas. Och det är klart att det gör ont. När man blir mer medveten ser man också det som inte är bra – både i det yttre och inre. Smärtan som kan uppstå är förstås allt annat än behaglig, men som man säger ”no pain, no gain” (ingen smärta, ingen utveckling).

 

Själv har jag bestämt mig för att försöka se var jag har flöde i livet och släppa min egen vilja när kamp eller motstånd uppstår. Allt som sker inom och utanför oss är en berättelse om huruvida vi är på rätt väg eller inte. Med rätt menar jag vad som är rätt för var och en av oss, inte vad som är rätt för alla andra.

Att välja att följa sitt hjärta och livsväg kan följas av åsikter från andra. Då krävs det mod att hålla fast vid sitt beslut att få växa som varelse, att få utvecklas på det personliga och andliga planet samt att söka medvetenhet och upplysning.

 

Låt oss hjälpas åt att ingjuta mod i varandra.

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.