Bönen och meditationens kraft

När vi mediterar har vi lättare att komma i kontakt med den som vi i sanning är, skriver Jai.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock
Har du bett till Gud någon gång? Kanske när du var liten eller senare när du varit i en kyrka på begravning eller dop? Har du i så fall lagt märke till att du ber till någon/något utanför dig själv? Här är jag och där är Gud. Alltså separerade från varandra.

Religionerna har misslyckats kapitalt när de framställt Gud, Källan, som någon utanför oss själva som straffar syndare och som inte följer budord, bibel, Koran eller annan dogmatisk lära. Människor runt om i världen är rädda för en Gud och ber om nåd. Man ber om att få bli frisk men förblir sjuk. Man ber om framgång men får motgång. Är det konstigt att människor lämnar kyrkan och sin urspungsreligion för att söka nya vägar?

Att be till en Gud utanför sig själv är som att be att katten ska lösa ens problem. Som jag i tidigare krönikor skrivit så är jag, du och alla andra Gud. När vi ber till Gud, Fadern, Fader-Moder, Källan eller vad vi väljer att kalla denna kraft för så ska vi naturligtvis be inåt. Till Gud i oss. 

I filmen Moseskoden av Jams Twyman så beskrivs händelsen där Moses ser den brinnande busken men som inte förtärs av elden. I hans samtal med Gud så säger Gud; ”I Am that I Am” – Jag är den, den är jag (på hebreiska; ehyeh ašer ehyeh). Med andra ord; Jag är Källan, Källan är jag. Så ett annat ”namn” på Gud är med andra ord I AM. Hur känns det om du blundar för ett ögonblick och på en utandning säger eller tänker I Am that och på en inandning säger eller tänker I Am? Kan du känna Källan inom dig ge sig till känna i en kärleksfull känsla?

I meditation kan vi lättare komma i kontakt med den som vi i sanning är – Källan. Just nu har jag själv gjort en 40-dagars meditation som heter Levitation Meditation. I den upplever jag hur jag kan lösgöra mig från min fysiska kropp och komma i kontakt med Andra sidan, Änglarnas dimensioner och framför allt uppleva Källan. 

I den stunden, när jag leviterar från min kropp är allt helt underbart. Jag kan se och uppleva den villkorslösa kärleken, lättheten och utifrån Källans perspektiv se och känna det oändligt vackra i ett blad, i en skalbagge, i en annan människa – ja i precis allt. Där, i den stunden, finns bara oändlig kärlek, glädje och perfektion. Dessa upplevelser tar jag med mig i min upplevelse som människa i vardagen. Mitt fysiska liv är i stark transformation.

När jag ber – så ber jag om frid och fred, inom mig och utanför mig själv. Bön är verktyg och starka energier, framför allt i samvaro med andra för att tillsammans i synkronicitet manifestera och väcka I AM i mig och hos andra. 

När vi ber synkroniserat för fred exempelvis, så sker det saker dit bönen riktats. Det har bevisats ett flertal gånger att såväl fredsförhandlingar påbörjats eller att kriminalitet minskat när människor samlats i gemensam bön. Vill du delta tillsammans med andra i bön för fred, så rekommenderar jag att du besöker exempelvis www.worldpeacepulse.com/join_the_peace_prayer_team

Jag kan inte nog mycket rekommendera att du mediterar. Bestäm dig för att du ska fortsätta även om du tycker det är svårt eller jobbigt i början. Om du aldrig har mediterat så kan det verka svårt. Jag lovar att du tar dig över det om du fortsätter praktisera. Man behöver inte sitta eller andas på något speciellt vis. Övning ger färdighet OCH tillgång till den riktiga världen!

Jai

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.