Bryt medberoendet!

Krönikören Per Ola (Jai) ger dig tips på hur du bryter ett medberoende.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock
Många har växt upp i en dysfunktionell familj där någon form av missbruk funnits. Det kan vara alkohol, känslomässigt avstängd förälder, fysiska, känslomässiga eller verbala övergrepp.

För barnet innebär detta att det måste anpassa sig och utveckla ett fungerande försvar som man sedan tar med sig in i vuxen ålder. Uppväxten med icke fungerande föräldrar skapar präglingar som sedan skapar problem i livet. 

Typiska drag hos en medberoende är
1. Överdriven omsorg.
2. Låg självkänsla – ett behov av att bli behövd. Man känner sig viktig bara i relationen till den dysfunktionella personen (eller senare till sin partner som ofta har dysfunktioner). 
3. Förnekelse – man ignorerar och bagatelliserar problem i relationen och intalar sig att allt blir bra.
4. Lögner – man undanhåller sanningar och ljuger för att inte skada.
5. Rädsla för sin egen och den andres ilska. Säger man något orsakar man kanske kaos.
6. Hälsoproblem, stress, huvudvärk, magsår, högt blodtryck…
7. Medberoende börjar ofta själv missbruka (alkohol, socker, mat etc.) för att orka stå ut.

Så här kan du identifiera ditt medberoende
Om en annan persons känslor och handlingar går ut över dig så mycket att du upplever att du mister kontrollen i någon form över ditt eget liv, så kan du ha ett medberoende. Beteendet från den dysfunktionella är ensidigt, destruktivt och verbalt eller fysiskt kränkande. 

Att bryta ett medberoende upplevs ofta som svårt. Dels för att man förnekar (är inte medveten) om att det finns samt att man är rädd för att andra eller en själv ska skadas på något sätt. 

Det första och viktigaste man bör göra är att ställa sig frågan: ”Vad är MITT problem?”

En annan människas missbruk och agerande är inte ditt problem, det är den personens problem. Däremot är det dina reaktioner på det agerandet som är ditt problem!

Bli ingen möjliggörare
 Familjen utvecklar ”sjuka” beteenden för att den sjuke ska sluta dricka/droga/bete 
 Skydda inte den ”sjuke”. Berätta hur du har det för familj, vänner och arbetsgivare.
 Sätt gränser för den ”sjuke”. Inga lögner till andra – låt han/hon få ta konsekvenserna för sitt beteende själv! Lägg inga kuddar!
 Låt inte skuld, skam och rädsla hindra dig. Kontakta någon som har erfarenhet av beroende och medberoende som kan hjälpa dig att bryta den negativa spiralen. Med samtal, hypnos och vägledning kan ditt (och din omgivnings) liv förändras så att sinnesro, glädje och harmoni uppstår.

Per Ola (Jai) Thornell 

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.