Det finns faktiskt inget som heter rätt eller fel

Vi är så tränade i att vi alltid ska göra rätt. Eftersom det är en omöjlighet gör vi fel ibland. När det gäller vår personliga och andliga utveckling får dessa ord en allt för tuff innebörd tycker jag.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Att göra rätt eller fel innebär att vi starkt värderar oss själva eller någon annan som bättre eller sämre. Jag menar så här; ”Man ska göra rätt för sig i samhället, man ska ha rätt uppförande, man ska ha rätt uppförande på barnen, man ska ha rätt…” – lägg till vad du vill.

 

Men vad skulle hända om vi bytte ut orden "rätt" och "fel" mot ”fungerande” och ”icke-fungerande”? Istället för att säga till oss själva; ”Nu gjorde jag fel” säger ”Nu gjorde jag på ett icke-fungerande sätt”. Vad skulle det innebära? Det blir genast snällare och mjukare.

 

Det gör också att jag kan få lite utrymme att ställa frågorna: ”För vem behöver detta fungera, för mig eller någon annan?”, ”Vill jag att det ska fungera som andra tycker eller tycker jag något annat?”.

 

Att göra rätt eller fel innebär ett dömande som vi inte har någon nytta av. När vi istället ser på oss själva och andra och det vi gör som fungerande och icke-fungerande så ger vi oss alla utrymme att korrigera där vi vill. Och där det fungerar!

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.