Finns kvacksalvarna kvar?

Ordet kvacksalvare kommer från tyskans ”quacken” som betyder kväka, prata eller mumla. Salvare betyder salva. Så en kvacksalvare är alltså en som gör besvärjelser över sin salva eller medicin för att få den att fungera.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

I Sverige i mitten av 1600-talet pågick en kamp mot så kallade kvacksalvare som sålde allehanda varor tänkta att bota både det ena och andra. Kampen drevs av apotekare och läkare. I mitten av 1800-talet så skriver en läkare om kvacksalveri att: "Egde allmänheten så pass bildning, att den kunde begripa för det första, att de s.k. underverkens och, i och med detsamma, äfven underkurernas tid är förbi…”

 

1960 kom svenska kvacksalverilagen i syfte att stoppa alternativa utövare att genomföra behandlingar. Jag minns THX-doktorn Elis Sandberg som kämpade för att få lov att behandla sina patienter. Trots många vittnesmål om tillfrisknande så ansåg myndigheterna att det inte fanns bevis.

 

Man gjorde allt för att få Elis Sandberg att sluta behandla sina patienter och bedrev något som kunde beskrivas som en häxjakt. 1989 godkände till slut Socialstyrelsen THX som naturmedel – men då var det redan försent – han dog samma år.

 

Idag är kvacksalverilagen borta och har ersatts av patientsäkerhetslagen respektive sjukvårdslagen. Jag är oerhört tacksam för den kunskap som finns och den hjälp jag kan få av modern sjukvård. Och det är bra att vi har hög säkerhet som klienter och patienter. Men frågan är var gränsen går? Jag vill själv välja vem som ska behandla mig och vilken metod som ska användas.

 

Jag är emot att det säljs healingstavar för tusentals kronor som påstås bota både det ena och det andra. Man ska vara försiktig med vilka löften man ger! Men mycket av det alternativa, både metoder, mediciner och behandlingar är både väl fungerande och högst naturliga.

 

Idag växer de alternativa rörelserna och på TV kan vi se program om sjukhus som har mat som medicin. Hippokrates, som anses vara den moderna medicinens fader och som levde 370 år före Kristus, sa: "Låt din mat bli medicin och låt din medicin bli din mat!" Uppenbarligen hade han en insikt som läkarvetenskapen länge, länge stoppat åt sidan till förmån för modern medicin. Lite ödmjukhet och ärlighet skulle inte skada. Vare sig det gäller inom det alternativa eller vetenskapliga området.

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.