Följ sanningen som finns i ditt hjärta

Ibland hamnar vi i tvivel med oss själva. Vi blir osäkra på vad som är rätt eller fel. Vi lever våra liv men känner att något saknas.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Ibland hamnar vi i tvivel med oss själva. Vi blir osäkra på vad som är rätt eller fel. Vi lever våra liv, men känner att något saknas. Kanske känner vi att vi tvingas göra saker som vi inte tycker om eller känner motstånd inför. Det kan vara arbetet som inte känns bra, arbetskamraterna, huset, relationen eller ekorrhjulet som vi känner att vi har hamnat i. 

I huvudet snurrar det och vi försöker hitta vad det är, men det verkar stört omöjligt. Man kan ju inte säga upp sig hur som helst och man kan ju inte bara flytta? Man kan ju inte bara göra som man själv vill? 

Nä, det är väl just det – vår känsla att inte få bestämma hur vi vill leva som får oss att känna att något inte stämmer. Hur många av oss har inte någon gång i livet känt just den här ofriheten. Att känna att man sitter fast i något som är svårt eller rent utav omöjligt att ta sig ur? Jag tror vi är ganska många.

I det här läget söker sig en del till medium för vägledning. Min erfarenhet är dock när jag träffar klienter att de efteråt berättar att de redan haft svaren inom sig, men velat få det bekräftat av någon annan. Trots detta så finns det en svårighet att våga följa dessa svar. Så var finns de här svaren då? Jo, i våra hjärtan.

 

Känslans språk talar till oss via vårt hjärta och ger oss svaren. Hjärtat är vår inre kompass som ger oss riktningen genom känslan. Om vi inte följer den så går vi inte bara emot oss själva utan också meningen med vårt liv och en annan känsla uppstår, kanske sorg, ledsamhet, otillräcklighet, ilska. Hjärtats språk är glädje, lycka, förnöjsamhet, lugn.

 

Andra må ha förväntningar eller krav på oss. Andra kanske säger ”så får man inte göra”. Men det beror möjligen bara på att de själva känner sig ofria. De har ännu inte funnit den riktiga sanningen i sitt hjärta. 

Sanningen kan komma som en uppenbarelse och bli verklighet på ett ögonblick. Ibland tar det lite längre tid. men var så säker, när vi väl slagit oss in på vår riktiga väg i livet, kan inget stoppa oss från att ta oss hela vägen.

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.