Jai Thornell: Gud har ingen religion!

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Det finns inte en Gud. Det finns bara Gud. Gud är den enda närvarande existensen och så fort vi sätter namn på detta formlösa medvetande så blir det antingen till en dömande gubbe i himlen, en egen speciell Gud som är bättre än andras Gudar eller något halvflummigt väsen som ingen begriper sig på.

Inom Taoismen så säger man; Den Tao (Gud) som kan förklaras, är inte den eviga Tao. Det namn som kan namnges är inte det eviga namnet. Kort förklarat betyder det att så fort vi försöker förklara vad Gud är eller det faktum att vi kallar Gud för Gud så är det inte den sanna, eviga Guden. Vi människor använder symboler i språket för att vi ska förstå och då blir Gud till form, en sak, en avbild av en ”människa”. Sedan fyller vi den formen med värderingar.

För många så förknippas ordet Gud med straff, synd, Kristendom, religion, krig, elände osv. Men det finns inte en Gud. Gud är den enda existensen. Det är inte Gud som straffar syndare. Gud är inte kristen och inte heller religiös. Gud startar inga krig och Gud gillar inte elände och svält. Gud är ingen form och Gud är inte ”i himlen” och vi människor på jorden. Allt det här är dumheter som hittats på av människor som vill ha kontroll och makt. Jesus var heller inte Kristen och Buddha var inte Buddhist. Det var alla andra som blev följare. Vissa följare blev så besatta att de hittade på egna regler hur ”vägen” skulle se ut. Det har inte gått så bra om man säger så. Många tappade andligheten på vägen i sitt dogmatiskt religiösa utövande. All religioner har dock samma grundkärna – att Gud är vår sanna existens. Därför samverkar faktiskt religionerna i motsats till vad som framställs i media där de påstås stå i motsats till varandra.

Så vad menas då med att Gud är enda existensen? Jo att din själ är en del av Gud. Allt levande är en del av Gud. Många människor, även religiösa, tror på en Gud vilket innebär att man upplever separation – Gud är där och jag är här. När man upplever separation så är man ensam och livet blir en kamp, en börda och man kan känna sig sviken av den där Guden eller tycka att han (det är nästan alltid en han i formen) är psykopat som låter världen se ut som den gör.

Men Gud är inte där och vi här. Gud är vår sanna existens, det formlösa icke namnbara medvetandet och själen är dess uttryck. Egot ligger dock som en blöt filt över själen så vi behöver släppa taget om att vi ska fixa livet själva, kapitulera och inse att egots domäner är det som skapar våld, förtryck, svält och elände. Vi behöver våga lita på att vi är omhändertagna och att själen inte kan dö eller skadas även om vår kropp kan. Och vi behöver hitta tacksamheten i våra liv – för det lilla och det stora. Att vi ser miraklen som är mitt framför våra ögon. Och det viktigaste steget i den processen är att sluta lägga värderingar i vad Gud är eller inte är.

Namasté
Jai Thornell
www.loveit.se

Fler krönikor

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.