Jai Thornell: Skit i Nostradamus

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Nostradamus är mest känd för att ha nedtecknat profetior vilka sägs förutse framtida händelser från 1500-talet och framåt. Nedteckningarna skedde i versform och har sedan tolkats av andra. Det har inte gått så bra kan man väl säga. Det är bara att googla på internet så inser man att de som tolkat hans skrifter gjort ett uruselt jobb. Och på vägen har många av dem lyckats skrämma folk i onödan.

Det är världskrig, svält, pest, torka och elände vart och vartannat år. Beroende på vem som tolkat så har i efterhand bara kunnat konstatera att träffsäkerheten inte är så stor. Vi har svält, torka och elände och det kan vem som helst förutsäga eftersom vi behandlar oss själva och planeten på ett mindre bra sätt.

Jag vet inte hur många år som hans ”tolkare” sagt att i år blir det världskrig. 2018 är det dags igen. Varför skulle det stämma då när det inte stämt innan? Dessutom – och detta kanske är viktigast av allt – om Nostradamus och hans tolkare i dag har rätt – vad ska du göra åt det då? Flytta ner i en bunker? Vad ska vi med förutsägelser som vi inte kan göra något åt? Det är vansinne, fullständigt vansinne.

Så skit i domedagsprofeterna och deras profetior. De befinner sig i skuggornas egorike. Tänd istället ett ljus och älska dig själv och din nästa! Med kärlek ändrar vi världen, inte med rädsla! Vi bestämmer framtiden tillsammans!

Namasté
Jai
www.loveit.se

Fler krönikor

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.