Obalanser i kroppen

Vitaminer och mineraler är nödvändiga för vår hälsa, skriver krönikören Per Ola Thornell.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock
Sedan många år tillbaka gör jag hårmineralanalyser på människor för att se deras mineralstatus och eventuella toxiner i kroppen. Detta är ett effektivt sätt att få svart på vitt om eventuella symptom som man brottas med, ämnesomsättningsproblem eller helt enkelt för att se om man får i sig den näring som man ska.

Nyligen gjorde jag analyser på två små syskon. Analysen får jag göra men inte behandla dem eftersom de är under åtta år. Jag klipper lite hår och skickar till ett laboratorium i USA som är specialiserade på denna typ av analyser och för någon vecka sedan fick jag svar. Håret visade att de båda hade stora överskott av koppar, järn och mangan. Dessutom visade analysen höga halter av aluminium. 

Jag misstänkte genast familjens vatten då de har en egen brunn och saken undersöks just nu. Det intressanta är att den yngsta flickan är hyperaktiv och man misstänker att det kan finnas ADHD men just så höga halter av mangan kan bland annat skapa hyperaktivitet. Studier visar att våldsamma och kriminella personer har mycket höga halter av mangan i kroppen.

Om det visar sig att familjen kan få ordning på sitt vatten och manganhalten kan sjunka i flickorna, så kanske – jag säger kanske, kan detta barn slippa en diagnos, läkemedel och framför allt, en besvärlig tillvaro.

Det sägs att Sverige har väldigt rent dricksvatten och på många sätt stämmer det. Men senare undersökningar visar också stora problem med kemikalier från industrier, räddningstjänst och inte minst läkemedel. Har man egen brunn så bör man kontrollera detta ofta för att slippa problem med hälsan. 

Analyser av vattnet är dock inte hela lösningen. Om man dricker och duschar i vatten med små mängder av ett visst ämne så finns alltid risken att man ansamlar det i kroppen. Eftersom ett mineral antingen arbetar mot ett annat eller med ett annat mineral så kommer förr eller senare obalanser att uppstå. 

Vi vet mer och mer i dag att vitaminer och mineraler är nödvändiga för vår hälsa. Det finns inga dokumenterade studier av dödsfall som beror på vitamin- och mineraltillskott. Ändå har Livsmedelsverket felaktigt bestämt sig för att skapa säljförbud för preparat som innehåller vissa doser av B6, D, E och Zink eftersom de anser att de kan vara hälsovådliga. 

Det är synd eftersom det är som att förbjuda att man skulle äta en viss mängd av en viss mat. Jag tycker att man silar mygg och sväljer elefanter i de här sammanhangen. Kanske skulle man istället titta lite närmre på tobaks-, alkohol- och läkemedelsindustrin?

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.