Satsa på parapsykologisk forskning!

Det händer att människor ibland säger att det inte finns vetenskaplig grund för påståenden kring medialitet eller att medvetandet överlever den fysiska döden. Jag menar att det finns sådan grund, men det skulle kunna finnas mer. Men förutsättningarna för forskningen inom parapsykologi* är allt annat än bra.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Utomlands så sker forskning i mindre skala. I Sverige är den i det närmaste obefintlig. Och det är ju klart att om man inte satsar på den parapsykologiska forskningen så når man ju heller inga riktiga framsteg inom området. Varför är det så? Svaret är bland annat att det inte ges pengar till detta forskningsområde.

Enligt Statistiska Centralbyrån gav svenska staten 29 miljarder i anslag till forskning och undervisning till de svenska högskolorna och universiteten under 2011. 

Allmän vetenskaplig utveckling får två tredjedelar av dessa pengar som fördelas inom åtta olika områden som matematik, teknik, medicin, samhällsvetenskap med flera. Detta ska jämföras med parapsykologisk forskning som oftast får klara sig med medel från privata givare, statliga pengar är i det närmsta obefintliga. 

Poul Thorsen, en dansk margarintillverkare, donerade 30 miljoner kronor till Lunds Universitet för parapsykologisk forskning. Det är mycket pengar. Men det är en tiondel av vad staten ger till den allmänna vetenskapliga utvecklingens åtta delområden varje år.

Lunds Universitet har inrättat en professur i psykologi med inriktning på parapsykologi och hypnos som innehas av professor Etzel Cardeña. Han undervisar om förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, samt klinisk och experimentell hypnos. Han utför forskning och handleder också forskning inom sina intresseområden.

För en tid sedan berättade Etzel i en tidning att tankeöverföring var möjlig! Dessvärre möttes han då genast av en massiv kritik från forskare inom andra områden som tyckte det hela var genant och kallade parapsykologin för en vetenskaplig avart och tyckte att det var tvivelaktiga rön. 

En professor i matematisk statistik menade tillsammans med åtta andra forskare att Etzel bedrev pseudovetenskap och att Lunds Universitets trovärdighet kunde skadas. 

Så hur ska parapsykologisk forskning bedrivas och utvecklas när det inte finns pengar och tjänster nog och när omvärlden reagerar som de gör?

Alla har rätt till sin tro. Alla har rätt att inte tro. Parapsykologi handlar dock inte om tro utan är en vetenskap som förtjänar samma utrymme som annan forskning. En satsning på sådan forskning skulle kunna ge människan möjlighet att utvecklas mentalt, känslomässigt och andligt. Det enda som krävs är en öppenhet, villighet och respekt från alla håll.

Per Ola Thornell

 

* Parapsykologi:

Parapsykologi är studier av paranormala fenomen som exempelvis medvetandets överlevande efter döden, psykokinesi och extrasensorisk perception.

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.