Vågar du gå en outforskad väg och hitta din egen andliga sanning?

Att vara sökare inom det andliga området är förstås både spännande, intressant och roligt. Utbudet är enormt av böcker, kurser och utövare. Man skulle kunna se det som ett stort smörgåsbord där man själv väljer det som ser gott och tilltalande ut. Men smakar man på allt eller nöjer man sig med att prova det som ”alla andra” verkar tycka vara gott?

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Att vara andlig sökare innebär att man är känslig och uppmärksam på vad andra tycker och tror. Allt för ofta så lyssnar man på andras sanningar och gör dem till sina egna.

Risken är stor att man hamnar i en ”spiritual mainstream” – en andlig huvudfåra där allmänna sanningar råder. Det är attraktionslagar, beskrivningar om Andra sidan, platsbundna andar, tidigare liv, guider och änglar med mera som serveras på fat och vår hunger efter svar gör att vi tar för oss. 

Risken är stor att vi blir begränsade i vår syn och verklighet och att vi sitter till halsen upp med massor av ”sanningar” som inte är våra egna.

Ganska ofta när nya elever kommer till oss på Love it så ställs frågor och levereras påståenden som kommer från denna andliga huvudfåra. När vi svarar på dessa så är vi alltid tydliga med att det är våra svar, hur vi ser på det och att var och en får fundera över rimligheten i dessa.

Ingen sitter på alla sanningar, man sitter med sina egna. Och man måste våga ha egna sanningar och man måste våga utforska och ifrågasätta även dessa, annars får man ingen utveckling. 

Vi försöker lyfta fram att man ska utforska, använda lite logik och sund skepticism på sin väg. Det är bra att man har frågor och det är bra att man ställer dem. Svaren man får kan användas för att spegla ens egna funderingar men man måste våga känna in om de känns rätt och man måste våga tänka igenom dem. 

Vi som syns och hörs mycket i den andliga sfären sitter inte automatiskt på alla svar och sanningar. Vår uppgift är möjligtvis att hjälpa andra att hitta sina egna svar, att lotsa andra så de kan gå sin väg. Annars slutar det bara med att vi trampar på samma väg där andra gått före och andra kommer efter. Och du vet hur det är – på grusvägen ligger det grus medan växtligheten och näringen finns på sidorna.

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.