Var är du?

Du, jag och alla runt omkring oss är en del av Källan.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock
Var är det som du kallar för ditt jag? Är detta jag i din fot – känn gärna efter just nu när du läser. Nej där kan det inte vara eftersom du förmodligen säger; ”Jag känner att det är min fot”.

Du känner med andra ord foten men känner samtidigt att du inte är inne i den eller hur? Detta ”jag” finns ju då någon annanstans än i foten? Så finns du i din bröstkorg? Nej, inte där heller eftersom du känner att det är din bröstkorg men du är inte inne i den. Det är din kropp men du är inte i din kropp. Du är medveten om din fot, din bröstkorg, armar, ben och huvud men du är inte inne i dem. 

Du är ett medvetande med andra ord. Du är ett medvetande som via den fysiska kroppen har sinnen; syn, lukt, smak, känsel och så vidare som får en upplevelse. Denna upplevelse kan den fysiska, mentala eller känslomässiga kroppen tycka något om. Upplevelsen kan vara bra eller dålig. Bryr sig ditt medvetande om det? Nej, det gör den inte. Den observerar men har inga behov av att ändra upplevelsen.

Vårt medvetande är själen som upplever, och som i förlängningen är Källan som upplever sig själv. Så var finns detta medvetande då om det inte är inne i kroppen? Det är nära bundet till vår fysiska kropp i det som vi kallar för vår aura – det energifält som omger oss. 

Detta energifält är begränsat till vår fysiska upplevelse och ju mer fysiska vi är, det vill säga egobaserade och materialistiska, desto mindre upplever vi vår själsliga medvetenhet. Vi tappar helt enkelt kontakten med Källan.

I en personlig utveckling kan vi komma i kontakt med den som vi är i sanningen och via den fysiska kroppen förnimma vår storhet, att vi är gudomliga och redan upplysta. Men det kräver att vi förflyttar vårt medvetande från det fysiska till det icke-fysiska. 

Allt du ser runt omkring dig, en stol, ett bord, väggar, tak, andra människor – allt det är Källan. Om du sett filmen The Matrix så vet du att allting där består av datorkoder. Det finns inget som du kan se eller uppleva som inte är Källan. Och när vi blir på djupet medvetna om detta så kommer vi inte heller längre vara bundna till den fysiska världen.  

Jesus sa; Mitt rike är inte av denna världen”. Vad han menade var att han insett och blivit medveten om att den fysiska världen som andra såg och upplevde såg han något annat mycket mer i. Han menade alltså inte att han sett en annan värld någon annanstans (i himlen) utan att han såg Gud överallt runt sig i den fysiska världen.

Tänk dig en värld där vi alla ser och lever i detta rike, här på jorden. Där vi ser förbi både vårt eget men även andras egon. Där vi ser Källan i andra bortom deras falska jag. Du, jag och alla andra runt oss är Källan och vi är ett och samma. Du är ren medvetenhet i en fysisk manifestation – gudomlig och helig. Precis som alla andra och allt annat. Vare sig du gillar det du ser eller inte. 

Och när du väljer att kämpa emot något så skapar du mer motstånd. Och när du väljer att gå hand i hand med den villkorslösa kärleken, så får du mer av den. Beroende på dina val så kommer din medvetenhet om vem du är antingen att vara dold för dig eller att avslöjas i sin fulla prakt. Väljer du det sistnämnda så blir svaret på frågan ”Var är du?” samma som Jesus gav. 

Jai 

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.