Vetenskap och andlighet är förenliga!

I många år har vetenskapen och andligheten stått i ständig motpol till varandra! Vetenskapen har berättat för oss att det du inte ser, det finns inte tills motsatsen har bevisats.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

I många år har vetenskapen och andligheten stått i ständig motpol till varandra! Vetenskapen har berättat för oss att det du inte ser, det finns inte tills motsatsen har bevisats.

 

Jag medger att vetenskapen gett mig exempelvis både medicin och teknik som jag har nytta av. Men precis som många andra så har det saknats något i mitt liv som jag sökt inom det andliga.

 

I det sökandet har jag letat efter ett sätt att få ihop både det vetenskapliga och andliga synsättet vilket har visat sig vara inte helt lätt. Nåde den forskare som påstår sig att andliga eller alternativmedicinska teser stämmer. Han eller hon får genast smäll på fingrarna av sina kollegor, indragna forskningsmedel och en karriär som går om intet.

 

Men jag har inte gett upp i mitt sökande och när jag fick förmånen att få Lynne McTaggarts bok ”Fältet” i min hand så jublade jag av glädje. Lynne är journalist och författare som föreläser över hela världen.

 

Hennes bok är ett praktexemplar som innefattar en icke oansenlig mängd forskning kring det som vi idag kallar kvantfysik. Sida efter sida presenterar hon forskning som gjorts och görs och som ger belägg efter belägg hur vårt medvetande spelar en central roll i utformningen av vår värld.

 

Boken presenterar vederhäftig forskning av människor som trots hugg och slag från annat forskarhåll enträget fortsatt sitt sökande efter egna svar – och som funnit dessa. Resultatet av deras arbete är upptäckten av fältet, ett fält som gör allt möjligt.

 

Fältet är det fält som binder oss alla samman, som håller ihop materien, som innehåller all den information som finns om oss alla. Det är det fält som gör det möjligt att jag som medium kan få kontakt med nära och kära på andra sidan. Det är det fält som gör det möjligt att två elektroner som en gång haft kontakt med varandra kan fortsätta kommunicera med varandra även om de befinner sig på två helt olika platser i världen. Einstein visste om detta och kallade för ”spökeffekt” och tydligen var han närmare sanningen än han kunde ana.

 

Boken har bekräftat det som jag tidigare trott och i mångt och mycket haft en inre vetskap om. Men den har också öppnat mina ögon för livet, jorden och universum hänger samman. Om du vill veta varför healing, medialitet, mindfulness, meditation, tankeöverföring, medvetande och andlighet hänger samman och fungerar, så läs den här boken.

 

Och vill du lyssna på Lynne McTaggart så kommer hon till Göteborg den 16 november för att föreläsa. Jag kommer vara där. Ses vi där?

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.