Vi är en själ och vi har en kropp

Det finns ett naturligt flöde i universum där allt är i rörelse. Och som vi vet, är allt sammankopplat med varandra. Det betyder att vi alla, var och en i universum, är detta flöde av energi.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Men det betyder också att vi alla, var och en, är en del av detta flöde, av universums kraft. Det går inte att säga att ”där är flödet och här är jag” eller ”där är universum och här är jag”.

Vi kan uppleva det så och jag tror att det beror på att vår fysiska kropp och dess ego skapar åtskillnad. Det är du och jag, vi och dem, ljust och mörkt och så vidare. Men vår själ vet att detta inte är sant. 

Så hur kan vi låta själen få visa oss att vi alla är ett med hela universum och dess flöde, med källan? Svaret är att genom att vi slutar identifiera oss med kroppen! Vi har inte en själ. Vi är en själ och vi har en kropp.

Själen längtar efter att bli befriad och när vi är i problem och livssituationer så har vi möjligheten att låta den visa oss sanningen, vem vi egentligen är. Att vi inte är våra problem, att vi inte är så små som vi tror oss vara. 

Själen är ljuset och när vi låter den skina över oss så blir våra skuggor och vår rädsla mindre eller rent av försvinner.  Vi kan inte fly från våra skuggor men vi kan titta på dem och se att vi är ljuset, att vi är allt som universum är – magiska, fantastiska och oerhört vackra!

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.