Appen får barnen att läsa mer!

Läs- och skrivkunskaperna blir allt sämre hos svenska barn. Forskning visar att datorer faktiskt försämrar barns läsförmåga. Nu har Egmont, förlaget som bland annat ger ut Nära, tillsammans med Berättarministeriet, tagit fram appen Läs upp där lästa kapitel belönas med poäng och medaljer. Responsen från lärare som testat den är väldigt positiv, säger Reza Saleh, program- och driftansvarig på Berättarministeriet.

Text: Sabina Wärngård
Foto: Berättarministeriet

Hej Reza! Vad är Berättarministeriet?
– Berättarministeriet är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett Sverige där alla är trygga i det skrivna ordet.

Berätta om appen Läs upp!
– Läs upp är en app som installeras på barnets surfplatta, där den sedan fungerar som skärmlås. Appen låser surfplattan, och för att få åtkomst till innehållet måste du läsa ett kapitel ur en bok. Bland appens populära barnböcker finns ”Lassemajas detektivbyrå” (Bonnier Carlsen), ”Tsatsiki” (Natur & Kultur) och två Egmont-böcker i Anders Jacobssons och Sören Olssons bokserie ”Galna gatan”.

– Läs upp fungerar som andra mobil- och datorspel, det bygger på ett belöningssystem där man samlar poäng och medaljer. Efter lästa kapitel följer en enklare läsförståelsefråga, för att försäkra sig om att barnet verkligen läst texten.

Hur uppkom idén till att skapa appen?
 – I samarbete med våra probono-partners King och Kreab och förlagen Egmont, Natur & Kultur, Bonnier Carlsen med författare som bidragit med böcker, har vi skapat Läs upp. Vi är stolta över att ha gjort denna app tillsammans. 
– Det betyder mycket för lärarna och barnen. Inte minst viktigt var det inför sommarlovet. Det finns inte så mycket sommaraktiviteter som är gratis, så vår tanke med appen var att kunna inspirera till mer sommarläsning. 

– Responsen från lärarna som använt den i undervisningen har varit enormt positiv. Men vi är oroade för att den digitala klyftan ökar. Den växer, och fortsätter det så här så kommer de som halkar efter att halka efter ännu mer. Tidigare gällde detta att läsa och skriva, nu är det digital kompetens också. 

– I skolan gör lärarna ett beundransvärt arbete och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår verksamhet för att fortsätta vara ett stöd i undervisningen för lärare. Vi vill att barnen ägnar mer tid åt svenska språket, oavsett kanal.

Appen finns att ladda ner på Google Play och fungerar på surfplattor som har operativsystem Android 4.3 och uppåt. Foto: Berättarministeriet


Vad händer om barns läsförmåga fortsätter att försämras?
– Språket är nyckeln till samhället och stärker vår demokratiska kompetens. Läsningen hjälper oss att utmana våra egna och andras åsikter och värderingar. Tänka bortom det självklara. Ja, att bli kritiska medborgare.

– Vi lever i ett allt mer socio-ekonomiskt segregerat samhälle och allt fler barn hamnar i utanförskap. Vi är oroliga för den framtid barnen möter när språkkunskaperna sjunker. Barnen behöver känna att de är med och utgör vår gemensamma berättelse.

– Tillsammans med våra samarbetspartners och volontärer arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra program som är ett stöd i undervisningen. I grunden delar vi alla ett ansvar för att skapa bättre förutsättningar för delaktighet och kreativitet som kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

På vilka andra sätt jobbar ni för att förbättra barns läsförmåga?
– Vi har en rad olika längre och kortare program som läraren bokar klassen till. Alla program börjar med ett besök i någon av våra skrivarverkstäder och fortsätter sedan i klassrummet. Vår pedagogiska utformning bygger på att skapa språkutvecklande program som är kreativa, fångar elevens inre motivation och stärker tilltron till den egna förmågan.

– Vi har ett tydligt syfte, arbetar väldigt målmedvetet och innovativt i nära samarbete med kommun, näringsliv, volontärer och lärare. Vi söker nya lösningar, verktyg och samarbeten – alltid med barnens bästa som utgångspunkt. 

Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn? 
– Gör läsande och skrivande till en gemensam och lustfylld aktivitet! Börja tidigt, och lyssna till barnens frågor, åsikter och reflektioner. Genom att bygga relationer bygger vi tillsammans barnens utveckling. 
– På Berättarministeriet möter barnen volontärer, som är närvarande vuxna utöver barnens föräldrar och lärare, som ger av sin tid. Föräldrarnas bakgrund ska inte avgöra barnens framtid. Volontären tar barnets berättande på allvar och får det att tro på sin egen förmåga.

Det här är Reza:

Ålder: 30 år.
Yrke: Program- och driftansvarig på Stiftelsen Berättarministeriet.
Kontakt: reza@berattarministeriet.se eller 073- 682 31 17.
Hemsida: berattarministeriet.se

Språket är nyckeln till samhället och stärker vår demokratiska kompetens, säger Reza Saleh på Berättarministeriet. Foto: Berättarministeriet

Läs mer

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.