Ring Heikki Vesa direkt!

Betaltelefontjänsten Ring Heikki Direkt har på Heikki Vesas egen begäran upphört.

Vi tackar alla kunder som ringt under de år som vi drivit tjänsten tillsammans med Heikki!

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.