Jag kommer inte åt min e-tidning

Du som är prenumerant kan även läsa din tidning på surfplatta eller smartphone.

Har du aktiverat din prenumeration på e-tidningen?
Klicka här för att aktivera!

Har du aktiverat din prenumeration på e-tidningen men har ändå problem? Kontakta kundtjänst så får du hjälp:
Mejl: pren.nara@egmont.se
Telefon: 040-29 20 00 (vardagar 8-18)

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.