Vinn "Boken för dig som en dag ska dö"

Tillsammans med Verbum lottar vi ut tre ex av Boken för dig som en dag ska dö bland alla som svara rätt på frågan.

Senast den 29 mars behöver vi ditt svar.

Lycka till!

Vilket är namnet på den grekiske gud som förkroppsligar en fridfull död?

 

Jag samtycker till att Tidningen Nära lagrar de personuppgifter jag angett. Tävlingssvar raderas senast 14 dagar efter att tävlingen är avslutad. Uppgifter som insamlats för annat ändamål behålls så lång tid som krävs för att ändamålet ska kunna verkställas. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

 

 

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Jag har läst och godkänner villkoren.

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.