Vi närmar oss den andliga kritiska massan

I veckans krönika berättar Jai hur vi tillsammans är viktiga pusselbitar i världens förändring. Om vi fortsätter vår inre förändring så utvecklas sanning även i det yttre.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Trots tusentals frön, behövs endast ett frö för att ett träd ska födas. Av miljontals spermier är det endast en som får befrukta ägget för att skapa ett spädbarns liv. Trots att potentialen för skapandet av massor av specifika enskilda liv är riklig, så sker det inte. Men mängden är viktig, den kallas för den kritiska massan. När den kritiska massan är stor nog, så kan det som är avsikten med den – exempelvis mängden frön – ha betydelse. Då kan ett eller några av dem slå rot och börja växa. Den kritiska massan är alltså avgörande, kontra den atomiskt lilla sannolikheten att resultat ska uppnås.

Mystikerna tror att samma lag fungerar i utvecklingen av det mänskliga medvetandet. Miljarder människor har blivit födda, var och en bär i sin personlighet den potentiella blomman av Kristusmedvetandet, Buddhamedvetandet, Gudomligheten. Endast en liten del av mänskligheten når förmodligen i denna tid just nu full blomning, medan andra lever kvar i sina liv i en känsla av separation, icke fungerande beteenden och rädslor av olika slag. Men det gör inget – de behöver inte vakna upp för att det som håller på att ske, ska ske i alla fall.

Den kritiska massan av upplysning kan definieras som det minsta antalet väckta människor vars kollektiva inflytande kan inleda en betydande förändring i det globala medvetandet. Vi ser det redan hända i synkroniserade meditationer världen över, där effekten direkt påverkar exempelvis områden med krig och där det plötsligt blir vapenvila eller dialoger med fredsavtal.

Lotusblommor växer i träsk och mystiker har länge använt just denna metafor av lera och smuts som är nödvändiga för en lotusblomma att växa. Och Bodhiharma, den 28:e zen-patriarken på 600-talet sa: Det mesta av mänskligheten har inte något annat öde än att leva och dö som kompost och gödsel för Bodhisattvasen (Andliga lärares) blommande.

En person som väljer att utveckla sig och höja sitt andliga medvetande i tillräckligt hög grad, ser endast att andra lider men vet att lidandet i sig är en illusion. Denna person kan också använda detta han/hon ser som en språngbräda för att bära ännu mera ljus och kärlek. Det sanna gudsmedvetandet, som döljer sig bakom samhällets gödsel av moral och illusioner som pengar och makt, uppmuntrar påskyndandet hos en spirande ljusbärare vars medvetenhet växer. När han/hon väckts, delar han eller hon sin uppenbarelse med andra fröer av ljusbärare och uppmuntrar dem att söka sin egen blomning.

När dessa ljusbärare är tillräckligt många, det vill säga den kritiska massan uppnås, så sker det som vi närmar oss nu – hela mänskligheten kommer att uppgraderas och vi kliver gemensamt in i den nya världen. Den nya tiden av liv, där broderskap och systerskap är självklart, där ingen eller inget värderas mer än något annat, där frid råder både inom var och en som utanför.

Som läsare av tidningen Nära och i andra delar av ditt aktiva andliga utövande, är du en viktig pusselbit i denna förändring. Som ljusbärare är du någon, som tillsammans med andra ljusbärare, går i fronten för verklig förändring. Så fortsätt din inre förändring så utvecklas sanning även i det yttre.

Namasté
Jai

www.loveit.se

Fler krönikor

Månadens fråga

Är du intresserad av ämnet högkänslighet?

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet kommer till din e-post en gång i veckan med nyheter om vad som är på gång.

Du kan också göra en avanmälan om du av någon anledning inte vill ha Näras nyhetsbrev eller ändra din e-postadress. 

Skicka mig även erbjudanden från Egmont Publishing, som äger Tidningen Nära, och våra partners.

Senaste blogginläggen

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.