Helena-Magdalenas astroguide för 2020!

2020 blir ytterligare ett år då våra yttre planeter befinner sig i jord- och vattentecken. Även 2018 och 2019 har dominerats av jordens element.

Text: Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt
Foto: Shutterstock

Jupiter, planeten för expansion, växande och utveckling har gått in i Stenbocken och det är Stenbockens år i år. Jupiter tar tolv år på sig att vandra runt jorden och befinner sig cirka ett år i varje tecken. I det tecken han befinner sig ger han flow, expansion och utveckling! Så grattis Stenbocken 2020 är ditt år!

I Stenbocken möter Jupiter både Saturnus och Pluto, Saturnus styr Stenbocken så han är dessutom på hemmaplan, där är han väldigt mäktig. Saturnus är vår karma-planet, den stränga fadern som står för bland annat stora organisationer, politik, länder med mera och Pluto, som står för transformation gräver djupt för att saker och ting ska komma upp till ytan och transformeras så att nytt kan skapas. Vi kan se utvecklingen som varit de senaste två åren, mycket har kommit upp i dagsljuset och fått förändras i grunden. Det är en fantastisk tid att riva det gamla och bygga upp det nya, framförallt när Jupiter möter upp med växande, expansion och högre medvetande!

Tittar man på astrologin de senaste 80–90 åren så kan man följa hur de kollektiva planeterna (Uranus, Neptunus och Pluto) och de sociala planeterna (Jupiter och Saturnus) varit aktiva då stora förändringar ägt rum i världen. Såsom ekonomiska kriser, förändring av länder genom krig och konflikter och förändring av ekonomin i världen. Så detta är då Saturnus och Pluto bildar en konjunktion och där även Jupiter kommer med i detta möte. Så vi kan förvänta oss att världsordningen och världsekonomin kan komma att förändras under 2020.

Saturnus går in i Vattumannen i mars och befinner sig där till juli men sedan går Saturnus retrograd och backar tillbaks in i Stenbocken igen. Så under tiden mars till juli får vi tillgång till luftens element och det känns som att vi då kan förvänta oss spännande lösningar, utveckling och nya sätt att lösa gamla problem på.

Vi har Uranus i Oxen, även det är ett jordtecken så vi kan förvänta oss ett år då vi eftersträvar hållbarhet, struktur och rutiner, men Uranus energi vill att vi ska tänka i nya banor och riva ner de gamla strukturerna. Så vi kan även här förvänta oss förändringar gällande ekonomi, ägande och hur vi hushåller med resurserna. Uranus manar oss också till att vakna upp och vara mer medvetna om jordens resurser.

Neptunus, vår mest spirituella planet, befinner sig i Fiskarna som är på hemmaplan. Neptunus har befunnit sig där sen 2011, vilket ökar vårt spirituella sökande.

Vi människor påverkas av planeternas energier så vi kan förvänta oss att 2020 fortsätter i samma ton som 2018 och 2019. Det är först i december 2020 som vi kan förvänta oss andra influenser då både Jupiter och Saturnus går vidare in i Vattumannen.

Detta är en presentation av de stora planetära energierna inför 2020.

Hur de andra planeterna: Solen, Månen, Merkurius, Venus och Mars rör sig kan du följa under veckouppdateringarna här på Tidningen Nära under året.

Ljus och kärlek,

Helena-Magdalena

 

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.