Andens odödlighet är logisk

Materia kan inte förstöras, bara ändra form. En stålbalk består av elektroner som med en viss hastighet (tröghet) snurrar runt sig själv och färdas genom luften. Dess sammansättning blir, beroende på sin komplexitet, en viss materia som vi människor kan göra saker med. När stålbalken inte behövs längre, kan vi smälta ner den, då ändrar den form och elektronerna finns kvar men får en annan sammansättning på grund av hettan, och göra något annat med den.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Följande experiment lär ha upprepats ett flertal gånger med samma resultat, det kan man läsa i Jan Cederquists bok: ”Slumpen är ingen Tillfällighet 2005”. Man tog DNA från vita blodkroppar från en människa och placerade det i ett instrument som kunde mäta elektromagnetiska förändringar hos DNA-molekylerna.

 

Sedan satte man personen man tagit detta DNA ifrån i ett annat rum. Man kopplade personen till olika mätinstrument som läste av hans emotionella förändringar medan personen fick se videosekvenser med allt från krigsscener till erotik. Mätningarna gjordes bland annat genom registrering av galvaniskt  hudmotstånd och EEG (hjärnvågor).

 

Personens reaktioner skapade en kurva som beskrev hans exakta emotionella tillstånd. När man sedan jämförde med kurvan från mätinstrumentet som registrerade hans DNA i det andra rummet, så visade det sig att de helt överensstämde med varandra.

I exakt det ögonblick som personen hade en emotionell reaktion, reagerade också hans DNA. Experimentet har upprepats med olika personer och man har till och med separerat personen och det uttagna DNA-materialet med varandra med upp till 60 mil emellan. Resultatet blev ändå det samma, oberoende av tid och rum.

 

Exemplen med stålbalken och DNA ska inte ses utifrån att materia uppför sig på olika sätt vid vissa tidpunkter, utan frågan är snarare vad som styr dem? Stålbalken har kanske ingen själ, men den är uppbyggd av energi, precis som vi människor är.

 

När vi människor dör, ändras materien runt vår själ/ande, men själen/anden består. Ett vanligt missförstånd är att vi är en kropp med själ i. Sanningen är att det är tvärtom. Själen använder kroppen som en boning i materiens värld.

 

Likt elektronen i stålbalken fortsätter att vara elektron när stålbalken smälts ner, är själen densamma när den fysiska kroppen dör. I andevärlden har vi en andekropp men vi tar också med oss vår personlighet och våra egenheter. Vi blir inte automatiskt upplysta på Andra sidan, men vi får perspektiv och insikt om vår själsliga utveckling.

 

På Andra sidan får vi åter träffa våra nära och kära igen, på en plats där tid och rum inte finns. Här finns bara det som är, utan värderingar och fördömanden. Här finns plats för nytt växande och utveckling.

 

Här finns kärleken i sin renaste form.

 

 Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.