Återfå din andlighet med tidlösa andliga principer som kan leda dig

I vår moderna stressade dagliga tillvaro kan det ibland upplevas nästan omöjligt att leva ett lugnt och andligt liv. Trots goda föresatser om att vi ska meditera ofta, äta sund mat och vara mjuka, kärleksfulla mot oss själva och andra, så tappar vi andligheten på vägen.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Under hela sommaren och början av hösten kände jag personligen att jag kom in i en bra rytm men sedan, nästan lite osynligt, så tog vardagen, massor av arbete och annat över.


Jag har lärt mig att inte döma mig när jag misslyckas, utan konstaterar numera bara att jag är ur fas och går sedan tillbaka till mitt andliga utövande igen. För att hjälpa mig själv så har jag små verktyg som hjälper mig. Synliga små lappar med texter eller ord här och där, böcker som ligger framme, bra meditativ musik och min arbetskalender där jag skriver in vad jag vill åstadkomma.


En bok som jag gärna tittar i när jag snabbt vill återfå min andlighet är boken ”Wabi Sabi” av Agneta Nyholm Winqvist. Hennes bok är fylld med mycket visdom och kärlek. I den finns ett kapitel om de andliga tidlösa principerna, som återges nedan.

Acceptans, Ansvar, Empati, Fantasi, Förlåtelse, Försoning, Förtröstan, Gemenskap, Generositet, Gottgörelse, Hederlighet, Hopp, Humor, Insiktsfullhet, Integritet, Kreativitet, Kärlek, Medkänsla, Medvetenhet, Meningsfullhet, Mod, Närvaro, Pålitlighet, Respekt, Tacksamhet, Tillit, Tolerans, Tro, Trofasthet, Tålamod, Villighet, Vänlighet, Vördnad, Ärlighet, Ödmjukhet, Öppenhet.

Genom att sitta några minuter i stillhet med slutna ögon och skön musik förbereder jag mig innan jag sakta tar in ord för ord i mig. Pröva du med, det fungerar!

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.