Att agera i medkänsla är viktigt!

Ett nytt begrepp håller på att växa fram: "compassion". Det kan inte översättas direkt till medkänsla utan snarare att känna medkänsla, empati och sedan att agera utifrån den.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Begreppet "compassion" börjar leta sig in i företagsvärlden i syfte att se sin personal och agera utifrån både företagets och medarbetarens behov. Insikten om att ett företag aldrig är eller mår bättre än dess medarbetare blir allt mer sann för många företagsägare och ledare.

 

Detta är förstås både klokt och sunt. Förutom de rent mänskliga värdena finns det ekonomiska förtjänster i detta. Medarbetarna blir sedda och hjälpta vilket gör dem mer lojala och engagerade. Sjukskrivningarna och personalkostnaderna minskar, effektiviteten och produktionen ökar.

 

Det hela är egentligen ganska självklart. Det går inte att spara sig ur kriser och man kan inte behandla sina medarbetare som en vara. Mjuka värden, sociala engagemang och miljöfrågor håller på att bli konkurrensfördelar för de företag och organisationer som förstår detta. Allt fler köpare – både privatkonsumenter och företag väljer sunda varor och tjänster.

Jag hoppas att även staten och kommunen snabbt inser detta. Det är bedrövligt att läsa om sjukvårdspersonal, medarbetare på Försäkringskassan med flera, som går på knäna, bränner ut sig eller lämnar arbetsplatsen. Om vi alla ska kunna göra våra jobb bra, göra skillnad för oss själva och andra, så behöver "compassion" bli ett begrepp på allvar. Låt oss hjälpas åt!

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.