Den spirituella processen vägleder vår själ

I många filosofier finns den spirituella vägen beskriven. Inom religioner återfinns den som beskriven på olika sätt, men dikterad som ”den enda rätta vägen”. Ett dilemma för många människor är att religionerna visar olika vägar och har dessutom genom historien framträtt som allt annat än andliga.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Så hur ser den spirituella vägen eller processen ut? Den kan beskrivas enklast i delmoment.

Uppvaknandet
I uppvaknandeprocessen blir vi medvetna om vår själ och vår tillhörighet till allt levande.

Skiftet
Vi anpassar oss till och kapitulerar för själen genom att låta den allt mer styra och verka över våra liv.

Förvandlingen
När vi förvandlas och låter själen styra våra liv, slutar vi identifiera oss med kroppen och själen. Vi blir observatören som uttrycker sig genom själen.

Upplysning
Efterhand som vår själ i allt större grad leder oss i våra liv, kommer den att söka upp de fragment av själen som fortfarande är ”fast” i karma. Det innebär att själen allt eftersom blir mer och mer komplett, hel och integrerad i vår existens.

Uppståndelse
När våra kroppar, fysiska, eteriska, astrala med flera, slutligen är återaktiverade i sina renaste former, återgår själen helt till ett flerdimensionellt varande.

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.