Jag är allt och inget

Jag är i universum, universum är i mig. Jag och universum är ett! Jag är mikrokosmos och makrokosmos. Jag är allt och jag är inget. Jag är det ljusa och det mörka. Jag skulle inte finnas om jag inte var allt och ingenting däremellan. Jag är gudomlig, men också djävulsk.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Tid och rum existerar där jag är, men finns egentligen inte då jag existerar även utanför det fysiska livet. Allt pågår medan ingenting händer. 

Min kropp är manlig, men jag är också kvinnlig. 
Jag är Yin och Yang. 

Min kropp är i ständig förändring – celler dör och nya föds. 

Jag är jag, men jag är också du. 
Vi är separerade som individer, men är förbundna i det som är allt. 

Livet är det som pågår här och nu, inte det som var, inte det som komma skall. 
Här och nu är jag allt och inget.

I am that, I am…

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.