Jag finns på riktigt!

Under en tid har jag gjort healingkoderna på mig själv nästan varje kväll. Innan healingen så har jag funderat över det som oroar mig mest och sedan har jag bett en specifik healingbön.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Under en tid har jag gjort healingkoderna på mig själv nästan varje kväll. Innan healingen så har jag funderat över det som oroar mig mest och sedan har jag bett en specifik healingbön. Bönen innehåller en önskan om att gamla cellminnen med negativa upplevelser, ska hittas, lösas upp och att jag ska läkas.

 

Mer än en gång har jag upplevt hur minnen från min tidiga barndom plötsligt, som från ingenstans, bara dykt upp och jag har både mentalt och känslomässigt förstått kopplingarna till mina hinder i vuxen ålder. Det är ännu en fantastisk läkningsresa jag gör just nu. 

För några kvällar sedan blev jag väldigt medveten om en sak. Intellektuellt har jag vetat det länge men nu var det precis som om jag började komma ikapp känslomässigt. Insikten var att jag finns på riktigt. Det kan ju tyckas självklart, men insikten förde med sig så mycket mer.

 

Rädslan för förlust är ganska vanlig för oss människor, även för mig. Vi kanske är rädda för olika saker, men grunden är densamma. Att inte ha pengar nog, att förlora ett arbete, att förlora sitt hem, att förlora en relation, ja listan kan göras lång. Men insikten jag fick var att jag kan förlora allt, precis allt, till och med min fysiska kropp genom att dö.

 

Men det finns en sak som jag aldrig kan förlora, nämligen min själ. Det är omöjligt för mig att inte överleva eftersom jag har evigt liv.

Så varför leva i rädsla för förlusten? Varför leva i oro när den som är jag, min själ, aldrig kan förloras? På något sätt har insikten om att det inte spelar så stor roll om hur mitt fysiska liv ser ut, fått mig till att börja släppa taget. För hur framtiden än ter sig, så finns jag på riktigt. I evighet!

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.