Jai Thornell: Är jag religiös?

Ibland får jag kritik för att jag skriver krönikor med ord som Gud, Jesus, Buddha eller att jag skriver om religion. En del tolkar detta som att jag är religiös.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Så här kommer svaret – nej det är jag inte. Jag är förvisso uppväxt i ett land där kristendomen präglat vår kultur och våra sociala interaktioner. Men religiös är jag inte och jag är inte med i svenska kyrkan och heller inte medlem i något annat samfund. Så hur kan jag tro på Gud om jag inte är religiös då? Svaret är att jag inte tror på Gud. Jag tror på bara Gud. Men ordet Gud är bara ett namn, och ett namn är en symbol för något. Och symboler är just bara symboler, de är inte den absoluta sanningen eller förklaringen. Symboler representerar något. Så vad är Gud för mig?

 

Gud är den enda existensen, den högsta intelligensen, förgrenad i själar, ett medvetande. Det finns ingen Gud som skapade människan. Människan skapade sig själv genom att tro att hen var separerad från gudomligheten. Människan fick sedan skapa sig en bild av en existerande Gud eller en icke existerande Gud. För det är så människor gör – separation måste innebära att det finns en motpol. Mörker mot ljus, Yin och Yang, kvinna och man, gott och ont. Allt det har människan skapat. Det må upplevas som att det finns många människor. Men det finns bara ett medvetande.

 

Gud är du, din själ. Vi kan leta hela livet i det yttre, i böcker, inom vetenskapen, på kurser efter Gudomligheten. Människan är sökare. Men så länge vi söker så har vi inte funnit. Så om vi går inåt i oss själva så kommer vi att finna. Bortom egots domäner, bortom lidande, smärta, barndom, bortom kunskaperna – där finns svaret på vem vi är och därmed vem/vad Gud är.

 

Det är inte troligt att vi kan uppleva dess fulla potential som människor men när vi väl funnit det vi sökt så finns det inget i denna världen som ve verkligen behöver. Det finns inget som kan tillfredsställa oss i det yttre längre. Det kan roa oss, det kan lekas med och det kan sprida mänsklig kärlek, men det är enbart i varandet som den sanna helheten kan finnas.

 

Förr hade jag ”allergi” mot att använda ordet Gud, men det är faktiskt det bästa ordet att använda som symbol. Andra må ha svärtat ner det eller färgat det med sin åsikt om vad/vem Gud är – men om du själv inte utforskat dina inre domäner på djupet så har du bara andras bild av vad detta ord symboliserar.

 

Gud är inte religiös, men människor kan välja att vara det eller inte. Det är människans problem. Människan kan göra motstånd och vara trotsiga, som små barn. Men resultatet blir bara att man skjuter fram sin egen hemkomst. Dock så har, som jag tidigare skrivit, djupt andliga och medvetna människor uttryckt muntligt och skrivit ner dessa djupa insikter genom årtiondena för att på så sätt dela med sig av sanningen om vem vi egentligen är. Detta har sedan tolkats och förvanskats för att sedan skapa de religioner vi känner till i dag. Så vill vi komma åt dessa insikter och verktyg som människor som exempelvis Buddha, Jesus, Muhammed, Maria Magdalena eller andra erbjudit oss, så måste vi ge oss in i religionernas grundfundament – mysticismen. Deras budskap var aldrig att man skulle organisera sig i en religion eller bilda en kult. Deras budskap var något helt annat. Du är Gud, Gud är du.

 

Använd vilka ord du vill men en spade är fortfarande spade. Så var noga med vad du låter dina ord symbolisera

 

Namasté
Jai

www.loveit.se

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.