Jai Thornell: Visst är Islam bra!

Aldrig förr är hatet så stort mot en religion i världen just nu som mot Islam. Som vanligt bygger hat och rädsla sällan på fakta utan snarare fördomar, subjektivitet, rädslor som kommer ur ens egen oduglighetskänsla med mera.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

 Människor använder analogi för att skapa sin ”sanna” världsbild för att rättfärdiga sina dåliga beteenden, rasistiska uttalanden och fobiska åsikter. Analogi innebär att man drar slutsatser som man sedan använder om och om igen. En sådan analogi kan se ut så här. Man läser om eller ser hur ett MC-gång begår kriminella handlingar. Slutsatsen är då att alla som kör MC och bär väst är kriminella. Skulle man bli ifrågasatt hur sant det egentligen är så skulle man förstås erkänna att det inte är så. Vi vet det, men det är så enkelt att generalisera.

 

Men vi använder ständigt analogi. Så eftersom IS eller andra terrorgrupper kallas Islamister så är Islamister farliga och Islam dåligt. Eller för att Koranen tolkas av fundamentalister så är Islam dåligt och Koranen farlig. Det är som att tycka att Kristendomen är ojämlik för att män med maktbehov skrivit i Bibeln att kvinnor ska vara tysta i församlingen.

 

Om man vill hitta essensen och kärnan i någon religion så får man söka sig till dess rötter. Där finns de mystiska grenarna och de är enade, över religiösa gränser, om vem vi är, var vi kommer ifrån och vad vårt syfte här är. Vi är gudomliga, vi är ren kärlek och vårt ursprung är Källan.

 

Islam är en vacker religion, precis som Kristendomen, Judendomen, Jainism, Hinduism, Yoga med flera. Ja det finns starka krafter inom vissa som inte är så kul att möta men det har inget med religionen i sig att göra. Tolkningar kommer och går och maktutövande människor inom olika religioner kommer alltid att finnas. Sök rötterna så finner du de svar du söker efter. Religion är verktyg att använda för andligheten – inget annat. Och vill man vara fri i sin andlighet utan religion så går det också bra. Men man ska veta att den bara för att man inte har ett ord för sin andlighet, så betyder inte det att din tro och utövande inte kommer från religionen och deras grundfundament.

 

Det finns en vers av Rumi som lyder; Äkta glädje återfinns inte i det som kommer och går, utan i det som är. Det ska tilläggas att Rumi var Sufi och som är den mystiska grenen av Islam.

 

Namasté
Jai

www.loveit.se

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.