Rädsla är en illusion

Vi har blivit lärda att när Adam gav kunskapens äpple till Eva så startade allt vårt elände. För att inte tala om Lucifer som var en av Guds änglar från början. Andra texter inom olika religioner vittnar om andra företeelser och händelser som är orsak till himmel och helvete och ont och gott. Gud framställs som den myndiga, straffande och människan som den lilla okunnige, frestad av det mörka och syndiga.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Faktum är att allt det här ser jag som andra människors påhitt för att förslava oss andra. De här påhitten handlar bara om maktbegär och rädslor från andra som, fortfarande i många fall, vill hålla oss andra kvar i mörkret. 

Om det finns ett helvete så skulle det väl i så fall närmast vara detta mörker här och nu på jorden? Där vi ska inbillas att vi är separerade från andra och Gud, den högre kraften, moder jord, kärleken eller hur vi önskar benämna denna kraft.

 

Min sanning är att kärleken är verklig. Den är en evig skapelse och ingenting kan förstöra den. Allting som inte är kärlek är en illusion, det är overkligt. När jag ser och känner detta som min sanning får jag sinnesro och frid.

Motsatsen till kärlek är inte rädsla. Eftersom kärleken är verklig och sann så kan det inte finnas någon rädsla. Rädsla finns inte, det är en illusion. Prova att älska och vara rädd samtidigt, det går inte. Men om jag är rädd, då kan jag ju inte älska kanske du tycker? Det är sant – så kan vi uppleva det. Men du kan inte ta bort rädslan. 

Du kan inte göra något med rädslan för att den ska försvinna. Men du kan göra något med kärleken och då försvinner rädslan. Du gör alltså något med kärleken och det är för att det bara är den som är verklig. Är det mörkt så tänder man ett ljus. Man gör något med ljuset, inte mörkret.

 

Att förändra från rädsla till kärlek innebär att vi vänder oss till våra mentala och känslomässiga nivåer. Det betyder att vi förändrar oss och ser vad som är sant. När vi förändrar inom oss får vi också förändringar utanför oss. 

Kärleken löser därför indirekt våra jordiska bekymmer. När vi känner och ger kärlek närmar vi oss himlen och det gudomliga. När vi är i rädsla och kamp så är andra det också. Det är därför rädsla och kamp håller jorden kvar i krig, förgiftning och smärta. Vi kan alltså inte lösa våra jordiska problem med rädsla eftersom den är en illusion som håller oss kvar i helvetet. 

Lösningen är kärlek och den finns i överflöd till oss alla.

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.