Sänd ut ditt sanna jag

När du låter lycka och överflöd flöda genom dig, gör du inte bara universum glad, du bryter också de energiband som binder dig till människor som känner brist, begränsning, oro och tvivel.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Genom att låta glädjen leva genom dig lyfter du också vibrationsfrekvensen hos andra runt omkring dig och inger ett budskap om gott mod.

Den Indiske andliga mästaren Osho beskriver livet där han vill att vi ska vara en ZorbaBuddha. Zorba, den grekiske guden dansade, älskade, skrattade och njöt av allt det goda i livet. Buddha kontemplerade med meditation och var i fullständig närvaro och stillhet.

Genom att bli en ZorbaBuddha får vi tillgång till alla delar i livet utan att nödvändigtvis förlora oss i dem. Allt finns inom dig och mig, låt oss vara sanna och äkta i varje stund!

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.