Se med själens ögon

Du kom in i din kropp utan någonting; inget namn, ego eller tro på ägodelar. Det är säkert att du kommer att lämna din kropp utan någonting. Utom en sak – erfarenhet! Som jag ser det har vår själ inga behov. Den gör sin resa med jorden som anhalt där den får erfarenheter som den varken dömer eller värderar.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Eftersom själen är ren kärleksenergi så dömer den heller inte egot för allt den hittar på. Men den kommer att sätta egot på prov. Så vem är starkast av de båda? Jag tror att själen vinner. Varför? Av den enkla anledningen att den är ostoppbar. Och för att egot är kopplat till något vi tror finns, men som inte existerar, det fysiska, materiella livet.

 

Om man tar bort det vi kallar fysisk materia ur kroppen, så får det plats i en hörna i en tändsticksask. Resten är ”luft”. Eller rättare sagt energi. Våra kroppar ser ut som universum om man synar den ordentligt. En massa ”ingenting” och sedan en planet eller stjärna. Vi är rent medvetande, bara det.

 

Och skulle man ta den nästan osynliga högen i tändsticksasken och syna det ännu närmre, skulle minsta beståndsdelen också vara vibrerande energi. Så vad finns och vad finns inte? Påstår jag att vi inte finns alls? Nej, det gör jag inte – men frågan är om vi har en själ eller är en själ?

 

Och om vi är en själ då kan vi inte vara vårt ego. Egot är en slöja som dragits ner för våra ögon för att dölja sanningen. För att hindra oss från att se vår storhet. Så om du är en själ är jag på min själs väg. Jag behöver inte leta efter den. Jag följer min spirituella väg tillsammans med dig och alla andra. Med ögonen öppna och fungerande syn blir det lättare att se hur den vägen ser ut.

 

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.