Spirituell utveckling kräver beslutsamhet

En spirituell intention innebär ett stort "ja" till ett uppvaknande av din fulla potential. Intentionen och uppvaknandet kan innefatta flera av dina livsaspekter: mentalt, känslomässigt, ekonomiskt, relationer – allt, eftersom det inte finns någon aspekt av ditt liv som inte är andligt.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Andlighet är ett ord som visar att vår sanna natur är av anden, den grundläggande kärleken i livet och ingenting är separerat från den, inte ens i stunder av ledsamhet.

Att bejaka alla delar av sig själv innebär att se vad som är sant och inte sant, vem man är och inte är. Vad som är präglingar och mönster och vad som är autentiskt. Att våga möta sig själv kräver mod. 

Rädslan kan vilja hålla oss kvar i mörkret. Men om vi stannar kvar och möter upp allt, oavsett vad som kommer så befrias vi och blir den vi är menade att vara – i vår fulla potential.

All spirituell utveckling kräver beslutsamhet. Att vilja gå hela vägen. Kanske klarar vi det, kanske inte. Vi kan inte veta, vi kan bara göra det i varje stund, i varje nu. 
Leta inte efter livet, det pågår inom dig i denna stund!

Per Ola Thornell

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.