Var din egen guru!

Är det inte dags att skaffa en egen ”guru”? Guru i meningen av en ”lärare”? Nej, jag menar inte att du ska leta på nätet efter en andlig, spirituell sådan. Jag menar att du redan har en guru, inom dig.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Min poäng är att ingen annan kan lära dig om vad du känner i din själ. Om någon annan kunde veta vad som är bättre för din själ bättre än du, så skulle det inte finnas någon anledning för dig att vara här på jorden. Du är ju här för att lära känna dig själv och gå din spirituella väg!

För mig är syftet med själen för var och en av oss att ha en unik väg med varierande erfarenheter av Källan, den som förenar oss alla. Själen bidrar till att skapa upplevelsen av relativitet och därmed livet självt. 

Utan dig, mig och alla andra skulle det inte finnas någon upplevelsebaserad erfarenhet alls. Det innebär också att enbart du själv kan verkligen känna djupet av din själ, vad det innebär och hur du ska uttrycka det.

Betyder det att jag tycker det är fel att gå kurser och så vidare? Nej, inte alls! Du kan få hjälp på vägen av andra, som fungerar som en sorts katalysatorer och som kan spegla och hjälpa dig just i detta arbete. De hjälper dig genom att sätta ljus på processen så att du mer och mer förstår vem du egentligen är – på själsnivå. 

En bra katalysator vibrerar – genom ord, känslor, energi och handling – på en liknande vibration som du har i ditt eget väsen. Och du kan arbeta med dessa människor, men låt de aldrig bli din ”guru”, aldrig din ”lärare”. För bara din själ kan undervisa och leda dig. Den enda guru, den enda läraren du någonsin behöver är en inuti dig själv.

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.