Vi har religionsfrihet!

Jag ber. Jag mediterar. Jag följer andliga principer och utför ceremonier. Jag tillhör inte en viss kyrka eller någon av de dominerande religionerna. Om man vill stoppa saker och ting i fack så skulle andra nog kalla det jag tror och gör för ”new age”. Eller ”old age”. När jag utövar mitt mediumskap gör jag det som spiritualist.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Oavsett etikett så har jag min tro och den utövar jag bland annat genom att göra sittningar med klienter. De väljer att kontakta mig för att få kontakt med Andra sidan. Oftast är dessa klienter övertygade om att vi överlever den fysiska döden och önskar kontakt med någon som de, precis som jag, anser finns i andevärlden. Lyckas jag tar jag betalt, annars inte. 

En del människor anser att jag utnyttjar andras sorg, att det jag gör är att lura andra då det inte finns bevis för vare sig andar eller en andevärld. Vissa kallar mig bedragare, andra vill förbjuda det jag gör. Det är okej att andra inte tror som jag. Men som troende har jag en lagstadgad rätt att tro på det jag vill och att utöva den tron. De som vill tro tillsammans med mig och utöva den tron med mig, har samma lagstadgade rättighet.

Följande text är hämtad från Sveriges regerings webbplats om mänskliga rättigheter:
”Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns även i artikel 18 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt artikel 9 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen om mänskliga rättigheter). 

Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag.

Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning, till exempel genom iakttagande av religiösa sedvänjor, kan däremot under vissa förutsättningar inskränkas. Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan friheten att utöva sin religion inskränkas endast om inskränkningen är föreskriven i lag och är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter. 

Inskränkningar i friheten att utöva sin religion får endast tillämpas på ett sådant sätt att de är i proportion till det syfte som ska uppnås. Det vill säga om det är nödvändigt att inskränka någons frihet att utöva sin religion med hänsyn till allmän ordning får inskränkningen inte gå längre än vad som krävs för att upprätthålla allmän ordning. Inskränkningarna får inte heller tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen.”

Så jag kommer att fortsätta utöva min tro och utföra de sedvänjor (bland annat sittningar) som finns och jag gör det med vetskapen att det är min mänskliga rättighet instiftad i lag! Och jag kommer att fortsätta mitt arbete för att upplysa andra om denna rättighet och nödvändigheten av att den finns.

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.