Tankens kraft är viktig vid husrensningar

I TV-program som ”Det okända” kommer deltagande medium ofta i kontakt med andar som inte hittat till ljuset. Med mycket kärlek och hjälp från andens anhöriga på Andra sidan, kan medierna hjälpa andarna att hitta hem till ljuset.

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Men har du någon gång sett någon av dessa medium använda salvia eller kristaller för att rena platsen, huset eller rummet? Nej, säkert inte. Som medium använder de tankens kraft. De riktar sin mentala energi med avsikt att en viss sak ska ske, och så sker det. Jag har själv aldrig salvia med mig när jag gör husbesök – det behövs inte. 

Salvia användes bland annat av indianer i ritualer för att hålla dåliga andar borta från ritualplatser eller när någon var sjuk på grund av påverkan av en ”dålig ande”. De ansåg nämligen att det fanns olika andar som tog människor i besittning och gjorde dem sjuka.

Indianerna blandade också salvia med andra örter och rökte sin pipa. Röken var en gåva till andarna. Salvian användes alltså både för att driva ut andar och för att ge gåvor. Det betyder att det är syftet, själva tanken som är avgörande inte salvian i sig.

Dock visste indianerna att salvian har medicinska egenskaper. Och det är inte bara indianerna som visste detta. Ordet salvia kommer från latinska ”salvare” som betyder ungefär rädda eller frälsa. Som medicinalväxt är salvia renande på så sätt att den är antiseptisk. Det finns också salviaarter som används traditionellt som psykoaktiva droger.

Utifrån detta är det enkelt att se att salvian fått fäste inom det andliga men jag menar, precis som många andra medium, att det inte är salvian i sig som renar utan tankens kraft. Ritualer kan vara fantastiska, kärleksfulla och vackra. Men när de blir till måsten kan de bli till ett hinder. Då blir det problem om salvian tar slut. Det är som ritualen att den som ska få vägledning med tarotkort måste kupera med vänster hand. Om man inte har en vänsterhand, får man ingen vägledning då?

Återigen – ritualer kan vara ett sätt att sätta oss i förbindelse med det mystiska, övernaturliga eller som jag ser det – det fullkomligt naturliga. Men ritualen i sig ska förstärka min avsikt, min tanke med det som jag vill ska ske, den ska inte vara en förutsättning för om det ska fungera eller ej.

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.