Alla religioner är bärare av fred!

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

1986 bjöd dåvarande Påven Johannes Paulus ll in 12 representanter från olika religioner till Franciscus kloster i Assisi. Syftet med mötet var att be för världsfred och var det första i sitt slag någonsin. Varje representant ombads att bringa med sig en bön från sin tradition/religion och som skulle delas under en ceremoni. Resultat är de 12 Fredsbönerna som än i dag används av enskilda eller grupper över hela världen.

När jag och andra Spiritual Peacemakers, enskilt eller tillsammans, ber och mediterar för fred så använder vi ofta just dessa böner då de så tydligt visar allas vår gemensamma önskan om frid, fred och kärlek i Oneness – oavsett religion, kultur eller tradition. Jag bjuder in dig till dessa böner, att använda dem själv eller tillsammans med andra, för att på så sätt manifestera freden i vår värld. Detta är själens längtan – att vi alla ska se att vi är Ett med Källan, ett med varandra, med samma värde – oavsett kön, hudfärg, språk eller andra ”yttre” omständigheter.

Ett tips när du läser bönerna – se inte det klassiska scenariot framför dig där Gud är där (i himlen eller någon annanstans) och du är här, det vill säga i separation. För mig är vi alla en aspekt av Gud vilket innebär att din själ är en del av Gud, vilket i sin tur innebär att du ber och mediterar för att Gud i dig – din själ – ska få komma fram med sin frid och agera fred. Det innebär också att när det står exempelvis ”Gud dömer” så menas en iakttagelse från själen att man inte levt i det fysiska livet efter Guds vilja (i kärlek) och därför har mer att lära. Det är ingen dom från en dömande Gud. Sådana påhitt är från människor som vill utöva makt vilket förstås är helt tokigt och i motsats till vad Jesus, Buddha, Gandhi eller Moder Teresa ville förmedla till oss. Så meditera och be i kärlek!

 

1. Kristen fredsbön

Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra för dem.
(Matt 7:12)

Välsignad vare fredsmäklarna, för de skall bli kända som Guds barn. Men jag säger er att lyssna på och älska era fiender, göra gott mot dem som avskyr er. Välsigna dem som förbannar er, be för dem som behandlar er illa. Till dem som slår er på kinden, vänd andra kinden till och från den som tar er mantel, undanhåll dem inte kappan heller. Ge till alla som ber om det och av dem som tar era ägodelar, be inte att få dem igen. Och var mot andra så som ni önskar att de ska behandla er.

 

2.  Judisk fredsbön

Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, så vi kan vandra på den högstes stigar.
Och vi ska hamra våra svärd till plogar och våra spjut till trädgårdsredskap.
Land ska inte lyfta svärd emot land och inte heller ska de lära sig kriga mer.
Och ingen ska behöva vara rädd, för härskarornas Gud har talat.

 

3. Hinduisk fredsbön

Gud, led oss från det overkliga till det verkliga.
Gud, led oss från mörker till ljus.
Gud, led oss från död till odödlighet.
Shanti, Shanti, Shanti till alla

O herre Gud allsmäktige, må fred råda i de himmelska sfärerna.
Må fred råda på jorden.
Må vattnen vara lugnande.
Må örter vara hälsosamma, och må träd och växter skänka frid åt alla. Må alla välgörande varelser skänka oss fred.
Må din vediska lag förkunna fred över hela världen. Må allt vara en källa till fred för oss. Och må själva din frid skänka frid åt alla, och må denna frid komma till mig också.

 

4. Buddistisk fredsbön

Må alla varelser överallt som plågas av lidande till kropp och själ snabbt befrias från sina sjukdomar. Må de rädda sluta vara rädda och må de bundna bli fria. Må de kraftlösa finna kraft och må människor tänka på att hjälpa varandra.

Må de som befinner sig i stiglösa, skrämmande trakter - barnen, de gamla, de oskyddade - bevaras av gynnsamma stjärnor och må de snabbt uppnå Buddhaskap.

 

5. Muslimsk fredsbön

I Allahs namn, den välgörande, den barmhärtige. Pris ske Universums härskare som har skapat oss och gjort oss till stammar och länder. På det att vi må lära känna varandra, inte på det att vi må förakta varandra.

Om fienden är benägen till fred, var du då också benägen till fred. Och lita på Gud, för Herren är den som hör och vet allt. Och Guds tjänare, allra nådigast är de som vandrar ödmjukt på jorden, och när vi talar till dem säger vi ”FRED”.

 

6. Indiansk fredsbön

Store Ande, du som vakar över våra förfäder, jag höjer min pipa till dig.
Till dina budbärare, de fyra vindarna, och till moder jord som tar hand om dina barn.

Ge oss visdom att lära våra barn att älska, respektera och vara snälla mot varandra så att de kan växa med fred i sinnet. Låt oss lära oss att dela alla de goda ting du förser oss med på den här jorden.

 

7. Baha´is fredsbön

Var generös med ditt välstånd, och tacksam i motgång
Var rättvis i ditt omdöme, och försiktig med dina ord.
Var ett ljus för dem som vandrar i mörker, och ett hem för främlingars skara.
Var ögon åt de blinda, och en ledstjärna för de fötter som felar
Var ett livets andetag för mänsklighetens kropp.
Var dagg för jordmånen i människors hjärtan och en frukt på ödmjukhetens träd.

 

8. Zoroastrisk fredsbön

Vi ber till Gud att utplåna allt elände i världen;
att kunskapen ska segra över okunnigheten,
att generositeten ska segra över likgiltigheten,
att tilliten ska segra över föraktet,
att sanningen ska segra över falskheten.

 

9. Afrikansk fredsbön

Allsmäktige Gud, den stora tumme vi inte kan undvika för att knyta en knut.
Det dundrande åskväder som klyver mäktiga träd itu.
den allseende Herre i höjden som ser till och med antilopens spår på klippor här på jorden.
Du är den som inte tvekar att svara när vi kallar.
Du är fredens hörnsten

 

10.  Sikhisk fredsbön

Gud dömer i enlighet med våra handlingar, inte efter den klädnad vi bär,
denna sanning står över allt annat, men högre står ett liv i sanning.
Kom ihåg att vi uppnår Gud när vi älskar och att endast denna seger består, varav följer att ingen någonsin lider nederlag.
Strålarna blir ett med solen, droppen införlivas med vattnet, ljuset blir ett med ljuset och vi fullbordas

 

11. Shintos fredsbön

När det folk som bor på andra sidan det hav som omger oss alla, är våra bröder och systrar, varför är den här världen ändå så plågad? Varför stiger vinden och vågorna i det hav som ständigt omger oss? Jag önskar med hela mitt hjärta att vinden snart ska blåsa bort alla moln som hänger över bergstopparna

 

12. Jainistisk fredsbön

Fred och universell kärlek är själva kärnan i det evangelium som predikas av alla de upplysta. Herren har predikat att jämnmodet är Dharmat.
Jag förlåter alla varelser och låter mig förlåtas.
Jag hyser vänskaplighet mot alla och fiendskap emot ingen.
Kom ihåg att våld är roten till allt elände i världen.
Våld är i själva verket det som håller oss i fångenskap och träldom. ”Skada inga levande ting”, detta är livets eviga, beständiga och oföränderliga lag
Ett vapen kan alltid oavsett hur kraftfullt det är, slås ut av ett ännu starkare vapen
Men inga vapen kan någonsin vara överlägsna icke-våld och kärlek

Namasté
Jai

Fler krönikor

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.