Jai Thornell: Buddhas åttafaldiga väg

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Att studera olika läror, filosofier och religioner tycker jag är fascinerande. Det är slående så mycket som är lika i dem alla. Man skulle kunna tro att det är mer som skiljer dem än förenar, men så är det inte. I många år hade jag svårt att förlika mig med den Kristna läran – mycket beroende på att jag inte kunde acceptera den dominerande kristna ”falangens” sätt att förkunna dess lära. En lära som dominerat bland annat svenska kyrkan och som innebär synder, en straffande Gud och helvetet. Så jag sökte på annat håll och även om jag inte skulle beteckna mig som Buddhist så är ändå Buddismen en väg till uppvaknandet som är ödmjuk och behaglig.

Buddha pratade bland annat om den åttafaldiga vägen och som är så här:

1. Rätt åsikt

Vad är då det? Det är den åsikt som för med sig harmoni, etik och som för dig närmare sanningen.

2. Rätt tänkande

Med rätt tänkande så menas de som uppstår bland annat under meditation och som reder ut förvirringar. Dessa rätta tankar skapar inte känslor och agerande ur rädsla utan ur kärlek.

3. Rätt tal

Med rätt tal menas att inte ljuga eftersom lögnen för en bort från sanningen och håller kvar en i okunnighet (det vill säga motsatsen till upplysning).

4. Rätt uppförande

Att uppföra sig är att handla utifrån kärleken oavsett vad som sker i det yttre, oavsett andras uppförande. 

5. Rätt levnadssätt

Att leva som man lär kräver disciplin och ihärdighet då vi tenderar att säga en sak och göra en annan. 

6. Rätt strävan

Strävan här handlar om att göra allt för att uppnå det levnadssätt som det andliga upplysta sättet innebär. 

7. Rätt sinnelag

För varje situation som uppstår så finns det ett val – att agera utifrån det kontrollerade (kärleksfulla) sinnet eller det okontrollerade (egobaserade rädslan). 

8. Rätt koncentration

Med ett kontrollerat sinne och närvaro i nuet så ser man vad som är sant och inte och agerar därefter.

 

Det finns också fyra olika viktiga regler:

1. Bidra inte till ondska

2. Avbryt ont som påbörjats

3. Bidra till goda gärningar

4. Hjälp andra att göra gott

Mina studier har fört mig tillbaka till den mystiska delen av Kristendomen – den som Jesus själv på många sätt förkunnande; Vi är alla, genom vår själ, Gud. Vi är eviga, hela, kompletta, upplysta och gudomliga. Lidandet såg Jesus precis som Buddha som onödigt då lidandet kommer ur känslan av att vara liten, oduglig och separerad från Källan. Det är en illusion.

Såväl Buddhism som Kristendom, Islam, Sikhism och så vidare är vägar till uppvaknande – men för att hitta kärnan i dessa så behöver vi släppa taget om vad nutida fundamentalistiska förkunnare och maktutövare vill slå i oss. De vill inte att vi ska veta sanningen – de vill bara att vi ska fortsätta vara små och rädda. Gå inte på den lögnen! 

Jai Thornell
www.loveit.se

Fler krönikor

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.