Jai Thornell: Får vem som helst behandla sjukdomar?

Text: Jai Thornell
Foto: Shutterstock

Det finns en viss förvirring bland både klienter och utövare inom olika alternativa grenar vad som gäller att få behandla eller påstå att man kan behandla olika tillstånd. Senast läste jag ett inlägg från en person som ondgjorde sig över en som gratis ville erbjuda healing till cancersjuka. Personen som blivit upprörd menade på att det fanns två aspekter av detta – den etiska, moraliska samt den lagliga.

Personligen håller jag med om att det är både oetiskt och omoraliskt att utge sig för att kunna behandla sjukdomar hos andra. För det första fungerar inte healing så och för det andra så visar det på en viss okunskap vad healing är och hur det fungerar. Jag vet inte hur healern i fråga hade uttryckt sig – det var kanske väl menat och utan baktanke? Men den kritik som framfördes också mot healern var att erbjudandet strider mot Patientsäkerhetslagen i Sverige. Det stämmer inte. Lagen reglerar nämligen bara det som sker under yrkesverksamhet. Att därför hänga upp sig på när någon vill ge gratis healing istället för att sätta ficklampan på de som säger sig behandla svåra sjukdomar och dessutom vill ha betalt för det, förstår inte jag. Det är bara att titta på annonser i tidningar eller på Internethemsidor så hittar man ganska snabbt flera lagstridiga, oetiska och omoraliska erbjudanden.

I lagen står det så här (min understrykning); 

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,

2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,

3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,

4. behandla någon annan med radiologiska metoder,

5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,

6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller

7. prova ut kontaktlinser. 

 

Det betyder följande; 

Om jag som healer ger healing för någons cancer (behandlar) och tar betalt för det som lagen ovan beskriver så gör jag ett lagbrott.  

Om jag med healing behandlar men inte gör det som yrkesverksam och inte tar betalt, då gäller inte lagen! Det må finnas utrymme för en dialog kring det etiska och moraliska här, men något lagbrott är det inte. 

Om det vore ett lagbrott så skulle inte en förälder kunna ge sitt barn healing eller hur? Så det betyder faktiskt att vem som helst som privatperson får behandla någon annan så länge det inte sker mot betalning (yrkesutövande eller profession).   

Alla har tillgång till healingförmåga – det är en födslorätt att använda detta läkande på sig själv och världen. Men fråga alltid om du ska ge den till någon annan och ska du arbeta professionellt så behöver du förstå dess mekanismer och inse att det inte är du som healar – du är mediet (kanalen) för healingen. Se också till att du följer etisk kodex och förstås lagen.

Namasté
Jai Thornell
www.loveit.se

Fler krönikor

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.