Känslan av att hitta hem!

En del människor vill du bara vara nära. Andra, som kanske står dig nära biologiskt, förstår du dig inte alls på. Vad beror det på? Benny Rosenqvist förklarar att vi tillhör olika själsgrupper och själsfamiljer som bygger på tidigare liv.

Text: Benny Rosenqvist
Foto: Shutterstock

Själsgrupper

Själgrupper är den stora skaran människor som du ”reser” med i ditt liv. Det är den yttre gruppen på cirka 1 500 personer som du träffar i olika konstellationer i ditt hemland, men också i andra länder, de behöver inte bo nära dig. För det kan till och med vara så att du aldrig träffar personer som tillhör din själsgrupp. Det kan till exempel vara en offentlig person som du känner väldigt starkt för.

Det är samhörigheten som gör att du kän- ner så starkt för den här personen. Det finns en kollektiv medvetenhet som ni delar, för ni har oftast levt ungefär lika många tidigare liv. I en själsgrupp finns det alltid någon som kommit lite längre i sin utveckling, denna person fungerar som en mentor. Det finns också en ifrågasättande person som sätter igång det kollektiva medvetandet. Dessutom finns det alltid en moderlig person som samordnar och vårdar gruppen. Alla har olika roller och är olika auktoriteter.

De personer som tillhör din själsgrupp vill du umgås med, du känner förtroende och samhörighet med de här människorna. Men det kan också vara en person som provocerar dig för att du ska utvecklas. En chef kan till exempel finnas i din själsgrupp för att du ska utvecklas. Eller en granne som du stör dig på, som du bara vill ska flytta. De här människorna finns i din närhet för att du ska utvecklas och ta dig an större uppgifter.

Själsfamiljer

De personer som står dig närmre, rent själsligt, är din själsfamilj. Det behöver inte vara den familj som du växt upp i, det kan vara andra personer i din omgivning, en granne eller vänner. Men det kan givetvis vara din mamma eller syster, till exempel. De här personerna har du levt många tidigare liv med. Oftast har man levt med sin partner i tidigare liv. Om din partner är din själsfrände står han eller hon dig definitivt närmast.

Du kan ha karma med din själsfamilj, både positiv och negativ. Det är ofta för att du och din själsfamilj har flera kopplingar, fler bindningskoder mellan varandra. Ibland förstår man inte varför man känner sig sviken av en person, då kan det vara karma från ett tidigare liv.

En del känner sig som en gökunge i sin familj, då kan det handla om att du bär på en speciell kunskap och att du ska tillföra något i den familjen. Andra känner sig äldre än sina föräldrar och kanske inte så nära dem. Men det behöver inte automatiskt betyda att de inte tillhör din själsfamilj, det kan vara att du ska lära dina föräldrar något.

Du har alltid någon från din själsfamilj här på jorden, men delar av din själsfamilj kan finnas på Andra sidan, kanske för att ni är på olika utvecklingsnivåer. Eller så är det meningen att ni ska mötas i nästa liv. Känslan av att ”hitta hem” definierar din själsfamilj. Det känns i hjärtat när du är ”hemma”.

Fler artiklar

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.