Låt inte skammen ta över ditt liv: Så får du makten över känslorna

Gör dig fri från tankar som inte gynnar dig! Här djupdyker Charlotta Lagerberg-Thunes in i skammens mörka hål och ger dig sina tips för att inte låta skammen ta över ditt liv.

Text: Charlotta Lagerberg-Thunes
Foto: Getty Images

Man kan riktigt höra rösten från den elaka styvmodern i Askungen när hon nedvärderande ropar på sin piga. Rösten som får Askungen att skamset huka sig och krypa ihop tills kroppen blir håglös.

Skammen är en känsla så svår att fatta tag om när den väl rotat sig djupt in i själen. Men samtidigt är den så oändligt viktig att förlösa, för att undvika att vi fastnar i skamtrassel. Om skammen får tillräckligt grepp om oss kan den förgifta själen, som att bära på en slags skamidentitet.

LÄS ÄVEN: Hemligheten bakom mer lycka i livet – från hjärta till hjärna

Skam är en naturlig, primitiv, och allmänmänsklig känsla. Nästan alla människor känner skam. Och många människor är rädda för att tala om skam. De enda personerna som inte känner skam är de som inte har förmågan till vare sig empati eller anknytning, som narcissister eller psykopater.

Lättar när tystnaden bryts

Under lång tid har vi använt skammen som fostringsmodell, något som varken gynnat personens välmående eller samhället. Skammen påverkar oss från våra tidiga inre arbetsmodeller och barndomsprogrammeringar och vi bär den med oss från olika upplevelser i livet.

Att känna skam som barn är inte farligt om man har en normal anknytning och närvarande föräldrar, där barnet känner tillit och stöd. Men ett barn som blivit avvisat och upplevt ensamhet och övergivenhet i sin upplevelse av skam utvecklar förstås ett helt annat mönster av barndomsprogrammering. De kan växa upp med en uppfattning att världen både är farlig och opålitlig och där social samvaro förknippas med en stark oro för att bli avvisad.

LÄS ÄVEN: Vi måste våga prata om ensamhet: ”Jag vill inte att fler ska förlora hoppet om livet”

De allra flesta människor har svårt att tala och sätta ord på skammen, den älskar hemlighetsmakeri, då växer och frodas den som bäst. Men när vi vågar bryta tystnaden lättar skammen.

Charlotta-Lagerberg-Thunes.jpgFörfattaren Charlotta Lagerberg-Thunes har skrivit flera böcker om att läka sitt inre och hantera sin högkänslighet.

Låg självkänsla föder skam

Hur vi skäms ser olika ut. En del skäms för att vi skäms. Ibland är skammen som dansade skuggor, det vill säga en diffust och dimmig känsla som vagt viskar: är det någonting fel på mig? Skam hämtar kraft från självkänslan. Har man redan en låg självkänsla får skammen ännu mer kraft och blir värre och större.

LÄS ÄVEN: Nära testar kundalini bodywork: ”Jag vill använda kraften till att hela mig själv”

Människor som är benägna att ofta känna skam är de som sätter upp orealistiska mål med höga ideal, något som kan leda till psykisk ohälsa, som exempelvis depression, ångest, ätstörningar och negativ självbild.

Skillnad på skam och skuld

Vi reagerar på skamkänslor på olika sätt. I situationer där skamkänslan inte är så stark kan vi oftast hantera och reparera den. Men när skamkänslan blir för stor reagerar vi på olika sätt för att skydda oss mot skammen. En del undviker sociala sammanhang och till och med isolerar sig för att undvika ett eventuellt avisade eller ogillande blickar, som man tror ska uppstå.

Andra använder sig av självkritik i ett försök att själv ta kontroll över skammen, men också för att förhindra att samma skamliga situation ska uppstå en gång till. Eller så försöker man distrahera sig själv och andra, från den smärtsamma känslomässiga erfarenheten, som händelsen orsakat. Det finns också de som attackerar andra, som en aggression som är riktad mot någon eller något. Detta görs i syfte att minimera sin egen upplevelse.

LÄS ÄVEN: 6 tips till dig som är högkänslig – för en mer balanserad vardag

Att förstå skillnaden på skam och skuld är en viktig del att lära sig om. Skuld får du av en handling, något som du gör, skammen sitter i ryggraden och är något du upplever. Skammen handlar om hela ditt varande och äter sig djupt in i själen.

Kartlägg negativa mönster

Så hur kan man då börja arbeta med sina negativa mönster kring skam? En viktig sak till en början är att lära sig skilja på handling och person, vilket är ett steg att nå skammönstret. Om en händelse var dålig betyder det inte att du är en dålig person. Sätt det i en större kontext och tänk: ”Jag gjorde något dåligt. Jag är ingen dålig person”.

I forskningen har man kunnat se att personer som upplever skuld istället för skam inte drabbas av psykisk ohälsa i lika stor grad.

LÄS ÄVEN: Meditera utan att sitta still – lugna sinnet i rörelse

Hantera skam gör vi bäst tillsammans med andra. Vi dömer ofta oss själva allra hårdast.

Det är viktigt att vi berättar om skamkänslorna för någon som är inkännande och lyssnar med respekt och kärlek. På så sätt prövas vi sätta ord på skammen. Att samtala med någon som hör och bekräftar dig inkännande är av stor vikt för att våga närma sig skammen.

Hantera skamkänslor

Genom att successivt försöka stå ut med skamkänslan och stanna kvar i den kan vi börja reda ut vad den egentligen handlar om. Vad var det som gjorde att jag kände mig så usel? Varför reagerade jag på det sättet som jag gjorde? Vad fick min reaktion för konsekvenser? Kan jag göra på något annat sätt i framtiden?

En del sätter ett plåster på såret och täcker över själens blåmärken tills det blir infekterat, men såren försvinner inte då. Om vi hela tiden flyr skamkänslorna får vi svårt att finna goda möjligheter att lära oss hantera dem. Det är bättre att försöka bryta destruktiva skamspiraler.

LÄS ÄVEN: Yoga som läker och stärker: 8 övningar att göra i din egen takt

Skam handlar om hela ditt varande. Din tid i varandet ska inte upptas av en härskare. Ditt liv i varandet ska speglas av ljuset. I källan av kärlek och ljus dömer ingen dig. Där blir du fri.

Kartlägg din skam med hjälp av skamkompassen

Skamkompassen är en teoretisk modell som beskriver de olika reaktionerna på skam. Modellen utgår från fyra olika riktningar, det vill säga, kompassens poler: norr, öst, söder och väst.

 • Norr kännetecknar det undvikande sättet. Man undviker sociala sammanhang och isolerar sig, för att undvika avisande eller ogillande blickar som man tror ska uppstå.
 • Öst kännetecknar attack mot självet. Alltså att man använder sig av självkritik i ett försök att ta kontroll över skammen, men också för att hindra att samma skamliga situation ska uppstå igen.
 • Söder kännetecknar ett undvikande som baseras på att man försöker distrahera sig själv och andra, från den smärtsamma känslomässiga erfarenheten som händelsen har orsakat en.
 • Väst kännetecknas av att man attackerar andra som är ansvariga för själva händelsen. Detta görs i syfte att minimera sin egen skamupplevelse.

De allra flesta människor nyttjar kompassens alla riktningar någon gång, men hur man reagerar på skammen skiftar beroende på sammanhang. Att bli medveten och kartlägga sitt skammönster kan vara ett stöd för att se över sina egna reaktioner.

Skamkompassen är hämtad från Nathanson, D. L. bok ”Shame and pride” (1992). Läs mer på: www.mind.se

LÄS ÄVEN: Skapar du din egen olycka? Lär dig ifrågasätta de negativa tankarna

Charlottas tips och sammanfattning

 • Skammen har förmågan att styra oss. Se över dina skammönster och skriv gärna ner dina tankar.
 • Skam är en naturlig, primitiv, och allmänmänsklig känsla. I princip alla människor känner skam. Och många människor är rädda för att tala om skam. De enda personerna som inte känner skam är de som inte har förmågan till vare sig empati eller anknytning, som exempelvis narcissister eller psykopater.
 • När vi vågar bryta tystnaden lättar skammen.
 • Skam hämtar kraft från självkänslan och har man redan låg självkänsla
  får skammen ännu mera kraft och gör det värre.
 • Hög skambenägenhet kan uppenbara sig som skamskuggor som leder till psykisk ohälsa, som till exempel depression, ångest, ätstörningar, negativ självbild eller en känsla av värdelöshet.
 • Att skriva är ett av våra bästa integrationsverktyg. När vi skriver ner svåra upplevelser översätter vi det besvärliga till språk. Och precis som att prata om det lättar den obehagliga känslan när vi skriver.
 • Det är viktigt att vi berättar om skamkänslorna för någon som är inkännande och lyssnar med respekt och kärlek.
 • Om vi hela tiden flyr skamkänslorna får vi svårt att finna goda möjligheter att hantera den. Det är bättre att försöka bryta destruktiva skamspiraler.

LÄS ÄVEN: Du kan bryta dina negativa tankemönster – med hjälp av 5 enkla frågor

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.