Träna yoga och uppnå både kroppslig och andlig renhet

Med yogans hjälp kan du få din kropp, din andning och din själ i balans. Så stilla ditt sinne med yoga, helande övningar som funnits i tusentals år, för medveten närvaro i livet.

Text: Lovisa Granberg
Foto: Shutterstock

Yoga är ett sinnestillstånd som uppnås med hjälp av meditation, kropps- och andningsövningar. I yoga tränar du balans, smidighet och muskulär styrka. Du lär dig även att andas, vara i nuet, sträcka ut och släppa taget. Vilket kan bidra till ökad självbehärskning, god fysisk och mental hälsa.

Yoga och meditation finns i många kulturer runt om i världen, men i indisk litteratur finns en särskilt rik information om all denna kunskap med olika hälsotekniker.

I norra Indien, närmare bestämt i området Indusdalen vid gränsen mellan Pakistan och Indien, har några av de första spåren av yoga påträffats. Arkeologer har där grävt fram stenfigurer från cirka 3000 fkr, figurer som ser ut att utöva yoga.

Under utgrävningarna hittades inte några vapen, vilket kan tyda på att det inte användes något våld. Kanske var det så att icke-våld, som på sanskrit heter ahimsa, praktiserades. Denna moraliska och rituella regel att visa medkänsla för alla levande varelser är nämligen ett etiskt ideal inom yoga.

I textsamlingen upanishaderna, som hör samman med de gamla vediska skrifterna, beskrivs tankar om att det finns ett allt, en absolut sanning och ett absolut medvetande. Detta medvetande kallas för brahman och är ett av de mest centrala begreppen inom indisk religion och filosofi. Brahman innebär helig kraft och uppfattas som kosmisk princip, den identifieras med världsalltet och betraktas även som den yttersta verkligheten, världens ursprungskälla.

I de tidiga upanishaderna återfinns också de första redogörelserna för tankegångar med föreställningar om karma och om återfödelse. Central i texterna är också läran om atman, som står för en evig innersta essens i såväl människan som andra levande varelser. Atman ses som oförändrad från ett liv till nästa återfödelse. 

Upanishaderna är grunden för sex klassiska filosofiska system (darshana) och yoga utgör ett av dessa  system. Yoga och en annan darshana, samkhya, knöts tidigt samman, så att samkhyas världsbild kom att bli det filosofiska underlaget för yogaanhängarnas livshållning och utövning av meditation.

Författaren till det indiska filosofiska yogasystemets grundläggande skrift, Yogasutra, uppges ha hetat Patanjali. Texten om yogasystemet i sin klassiska form tros ha tillkommit på 300-400-talen e.Kr.

Yogans åtta steg

I yoga ingår andningsövningar, kroppsliga ställningar och passet avslutas med vila. Detta är alltså en dynamisk typ av träning, stunder av stillhet och djup koncentration varvas med stunder av kraftfull, fysisk aktivitet.

Enligt Yogasutra av Patanjali omfattar yogan åtta steg. De första fem stegen handlar om den yttre världen och är etiska till sin natur. Medan de sista tre stegen har att göra med din inre värld och innefattar olika koncentrations- och meditationsövningar.

1. Yama betyder kontroll. Yama är en grund och moral med etiska principer som ger vägledning om hur människan ska agera i den yttre världen. En universell sanning. Människan ska ta hänsyn till alla levande varelser i ord, tanke och handling.

2. Niyama är olika riktlinjer för personlig utveckling mot själslig upplysning.
Saucha, renhet hos din kropp och i din miljö.
Santosha, visa förnöjsamhet.
Tapas, ha goda vanor.
Swadhyaya, utveckla din självkännedom.
Ishvarapranidhana, visa en hängivenhet mot det andliga.

3. Asana handlar om kroppens fysiska ställningar och är den metod som i västvärlden ofta främst förknippas med yoga.

4. Pranayama har att göra med den medvetna andningen. Med hjälp av andningstekniker utvidgar du livskraften. Prana står för just livskraft, den osynliga energi som sägs finnas i allt.


5. Pratyahara avser frihet från sinnenas makt. Att kunna stänga ute syn- och hörselintryck, släppa taget och fokusera inåt.

6. Dharana är objektsinriktad meditation, då du koncentrerar dig på en enda punkt. Denna punkt som blicken fokuserar på kallas för drishti.

7. Dhyana är tankeinriktad kontemplation, då du når djup meditation.

8. Samadhi är det högsta medvetandetillståndet och yogans mål. Då befinner du dig i total koncentration och upplever salighet. Samadhi kan ha två former, medveten (samprajnata) eller ”övermedveten” (asamprajnata). 

Vid det sistnämnda tillståndet upplevs inte några gränser mellan dig och de ting du har runt omkring dig. Detta är den definitiva frigörelsen från bundenheten till materien. Du är ett med alltet.

Yoga är med andra ord i grunden väldigt andligt, då målsättningen är förening med världens ursprungskälla, det som av vissa kallas för Gud. Yoga som fysisk och psykisk träning, utan direkt koppling till indisk religion, förekommer givetvis också.

 

Ger friskare liv

Yoga har bevisligen positiva effekter på hälsan och välbefinnandet, både på det fysiska och mentala planet. 

Hathayoga kan exempelvis reducera fysiska och psykologiska symptom av kronisk smärta hos kvinnor med fibromyalgi, enligt forskare vid York University. Kvinnor med fibromyalgi har en oreglerad utsöndring av stresshormonet kortisol. Yogan har visat en positiv effekt mot stressymtomen då övningarna ökar andetagens volym, sänker hjärtfrekvensen och ger fysisk avslappning.

Att göra yogaövningar ska även vara bra för kvinnor med bröstcancer. Det finns nämligen studier som tyder på att det finns risk att cancer förvärras om kortisolnivån förblir hög hela dagen. Kvinnor med bröstcancer som utövade yoga visade sig ha kraftigare sänkning av kortisolnivån, än de kvinnor som enbart stretchade.

I dagens stressiga samhälle är det positivt att ta sig tid till ro och träning av detta slag. Yogans tusenåriga övningar hjälper dig att reducera mängden stresshormon i din kropp.

Yoga kräver varken dyra träningskläder eller någon träningslokal. Du kan utöva yoga var som helst, när som helst, alldeles gratis!

 

LEV RÄTT PÅ YOGANS SÄTT!

* Tänk vänliga tankar om dig själv och andra.
* Välj mat som ger dig näring och får dig att må bra.
* Andas, drick vatten och sov ordentligt.
* Var ärlig och uppriktig i alla relationer.
* Var närvarande och njut av livets enkla gåvor!

 

Genom att bli medveten om sin andning kan man enligt yogatraditionen behålla lugnet. Hur du själv går till väga för att göra behaglig andningsövning, hittar du här!

Yoga, yuj, är sanskrit och kan översättas som ”förening” och ”koncentration”. För att uppnå speciella effekter kan utövaren upprepa ett ord eller ljud, det vill säga upprepa ett mantra. Mantra betyder just ”heligt ljud”.
Källa: Nationalencyklopedin

Fler artiklar

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.