Terapeuten tipsar: 9 frågor kan bryta dina negativa tankebanor

Tankarna vi tänker drar i gång känslor i våra kroppar, och tyvärr har vi människor en benägenhet att lyssna mer på våra negativa tankar än det vi tänker på som är positivt och ljust. Christine Thörnblom är terapeut och coach, hon vägleder i hur vi kan göra för att skapa nya förhållningssätt till våra egna tankar.

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: Privat

Christine börjar vårt samtal med att berätta en historia ur sitt eget liv, om hur hon för många år sedan hade börjat vantrivas på sitt arbete. Arbetsmiljön bestod av ständiga konflikter ägarna emellan och inget Christine gjorde var bra nog.

– Mitt stresspåslag gjorde att jag inte kunde sova, jag kände ett starkt obehag över att behöva gå till jobbet varje morgon. Men samtidigt signalerade mina tankar till mig att jag absolut inte kunde säga upp mig, jag skulle ju aldrig kunna få ett annat lika bra jobb, säger Christine.

När hon hamnade hos sin barnmorska (hon var gravid med sitt första barn) och berättade om sin situation blev hon lyssnad till och fick hjälp med att inse att stressen och sömnproblemen var en hälsorisk. Hon plöjde böcker om KBT och satte igång med att undersöka sina egna negativa tankar med hjälp av frågeställningar som: Finns det verkligen några bevis för att jag aldrig kommer få ett lika bra jobb igen?

Snart bestämde hon sig för att utbilda sig inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and comittment therapy) och startade sedan sitt eget företag Tankens kraft, där hon vägleder i att identifiera och förändra förhållningssätt till egna tankar med syftet att få folk att må bättre.

Vad är tankens kraft?
– När man med en egen aktiv tanke och handling kan förändra sitt förhållningssätt och mående till det bättre. Det är viktigt att bena ut sina egna tankar, känslor, fysiska signaler och beteenden, och att skaffa sig en förståelse för hur man själv fungerar. Det där undersökande arbetet lägger grunden för förändringen man vill åstadkomma.

– Vi tror ofta att våra tankar är sanningar till etthundra procent, men våra tankar kan lika gärna vara tankefällor.

Det undersökande arbetet kan vara att ställa sig själv frågor som: Varför har jag ibland ett undvikande beteende? Och: Vad triggar igång mig allra mest? Att sedan reflektera över sitt eget beteende är att skapa en jordmån för kommande förändring.

– Övningar i mindfulness och tillåtande förhållningssätt kan vara en bra start. Ofta oroar vi oss för det som ännu inte har hänt, det som ligger framför oss. Sådant som inte finns inom tidsfönstret, alltså det som är här och nu.

Christine ger ett exempel på hur man kan göra om man behöver stanna upp och rensa i tankebruset, det ständiga flödet av snurrande tankar i huvudet:

– Gå ut i det vackra vädret. Plocka upp ett löv från marken. Håll det, titta på det och visualisera sedan att du lägger tankarna, en i taget, på lövet och följ det med blicken när du släpper det till marken. Lägg sedan en ny tanke på ett nytt löv och så vidare. För varje löv/tanke du släpper minskar bruset. Använd dina sinnen. Titta på färgen, formen och känn strukturen medan du tar ett djupt andetag och fyller lungorna med den friska luften.

Ifrågasätt det du tänker

Man arbetar aktivt med förändring av tankar genom att reflektera över vad och hur man tänker. Vad är det jag tänker just nu, egentligen? När man ser resultat upplever man att man har återtagit kontrollen, då blir det lättare att fortsätta det undersökande arbetet.

Ett tips som Christine delar med sig av är de sokratiska frågorna (byggda på Sokrates filosofi). Det handlar om att ifrågasätta vad man tänker genom att ställa sig själv frågor som: Vad är det värsta som kan hända? Vad skulle hända om jag tänker tvärtom? Finns det något positivt i denna situation som jag ännu inte har tänkt på? Hur skulle jag råda en god vän att göra i just den här situationen? Vad är anledningen till min tanke? Vad talar för att min tanke är sann? Vad har mina tankar för betydelse om en månad – eller fem år?

– De sokratiska frågorna lär oss att sålla i våra egna tankar, säger Christine.

Något Christine avslutningsvis vill poängtera är vikten av att identifiera sina egna tankar, för att därefter kunna sålla och välja.

– Att visualisera önskade skeenden och ha framförhållning innebär att du kan underlätta kommande situationer eller ge motivation till en förändring.

Ta kontroll över dina tankar – Christines bästa tips

 • Identifiera dina negativa automatiska tankar
 • Exponera dig för utmaningar
 • Visualisera det du önskar
 • Stanna i tidsfönstret – här och nu
 • Gör avslappningsövningar

Aktuell forskning om tankens kraft

Jo Marchant är vetenskapsjournalist och har en doktorsexamen i genetik och medicinsk mikrobiologi. Hon har skrivit boken Tankens kraft där hon ger en vetenskaplig förklaring till vad placebo är. Placeboeffekten innebär att vi via hjärnan och själen kan påverka hur vi mår genom vår blotta tro och förväntan.

Enligt Jo Marchant är hjärnans förvissning ofta jämförlig med läkemedel och inte sällan till och med bättre.

Källa: Boken Tankens kraft av Jo Marchant

De sokratiska frågorna

Genom att du ställer frågor till dig själv kommer du att börja reflektera över dina egna tankemönster och tankefällor. Du kommer också att öka dina möjligheter att börja tänka i nya banor.

 1. Vad är det värsta som kan hända?
 2. Vad skulle hända om jag tänker tvärtom?
 3. Går det kanske att tänka på ett helt annat sätt?
 4. Finns det något positivt i denna situation som jag ännu inte har tänkt på?
 5. Hur skulle jag råda en god vän att göra i just den här situationen?
 6. Vad är anledningen till min tanke?
 7. Vad talar för att min tanke är sann?
 8. Skulle jag tänka på ett annat sätt om jag inte var så deprimerad som jag är just nu?
 9. Vad har mina tankar för betydelse om en månad – eller fem år?

Det här är Christine Thörnblom

Ålder: 50 år.
Familj: Sambo, två barn, hund.
Bor: I Vårgårda.
Gör: Terapeut, coach.
Kontakt: tankens-kraft.se

Läs mer

Anmäl dig till Näras nyhetsbrev!

Få alla våra nyheter direkt i din inkorg, varje vecka:

Jag har läst och godkänner villkoren.
Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.