Ge healing av hela ditt hjärta

Ge healing med hjärtat! Det finns många healingmetoder, vars gemensamma mål är att lösa blockeringar, få igång kroppens självläkningsförmåga och ge ökat välbefinnande. Här ger vi några exempel. Healing bygger på kärlek, så följ ditt hjärta och hitta de sätt som passar dig bäst för att förmedla healingens läkande kraft!

Text: Lovisa Granberg
Foto: Shutterstock

Kristallhealing

Kristallhealing sägs härstamma från Atlantis, den mytomspunna ö som sjönk i Atlanten, där de ska ha använt sig av starka healingformer. Kristaller anses ha förmåga att fånga healingljuset, healern placerar därför ut olika slags kristaller med läkande energier på personen som ska motta healingen. Ett tips till den som känner sig kraftlös är att ha kristaller i händerna, för att få igång healingenergin i kroppen. 

 

Reiki

Reikiterapeuten lägger sina händer i olika positioner på klientens kropp för att starta helande processer. Reiki utvecklades i Japan av Mikao Usui (1865-1926) och är en metod för att öka flödet av ki-energi, det vill säga livsenergi, i kroppen.

Usuis reikimetod med sex nivåer, har i väst slagits samman till tre fysiska utbildningar: fritidsreiki (reiki 1, grundkurs), friskvårdsreiki (reiki 2, fortsättningskurs) och reiki master/lärarutbildning (reiki 3). 

Många lärare har skapat sina egna inriktningar. Reikiterapetuernas riksförbund anser att man ska ha minst femtio dokumenterade reikibehandlingar innan man kan kalla sig friskvårdsreiki. En som har gjort hundra dokumenterade reikibehandlingar, samt har en sjukvårdsutbildning, kan kalla sig för medicinsk reiki eller sjukvårdsreiki.

 

Reconnective Healing

Reconnective Healing myntades av kiropraktorn Eric Pearl från USA (artikel om honom publicerades i Nära nr 1 2009). Healingen sägs vara en återkoppling till universum, en andlig kommunikation där högfrekventa energier med läkande egenskaper interagerar med individens egen inre vibrationsfrekvens. Vid en healingsession förmedlas energin mellan dessa frekvenser, det uppstår balans i personen och healing kan ske. Reconnective Healing sägs bli starkare med avstånd. Personen ska även få ett permanent medvetandelyft. 

 
Hypnoshealing

Hypnos har uråldriga rötter i schamanska transmetoder, och innebär ett förändrat medvetandetillstånd. Under hypnos sägs vi få kontakt med allvetandet, som vet allt om en, och vi blir mer mottagliga för healing. Det mesta anses kunna healas, om personen förstått varför den fått åkomman. Benny Rosenqvist understryker att det är viktigt att gå till en utbildad och professionell hypnotisör.


Trancehealing

Vid trancehealing går healern in i ett meditativt, avslappnat, djupt tillstånd för att öppna upp sig för den högsta universella livsenergin. Healern är i trans och överlåter sig helt och hållet till andevärlden när den förmedlar healingen. Trancehealing beskrivs som ”stark”, ”kirurgisk” och ”direkt”, snabba fysiska och psykiska förändringar sägs ske för den som tar emot healingen. Trancehealing kan endast kanaliseras genom en annan människa för att någon ska få tillgång till den.


Vit tids healing

Den universella vit tids healingen ska ha uppkommit då högre väsen sett behovet av healing hos människan. Den beskrivs som en målsökande healing som går dit den behövs, och som balanserar individen fysiskt, psykiskt och emotionellt till rätt vibrationsnivå. Även djur, växter, materia och händelser kan healas. Med ”vit tid” menas all tid samtidigt, det vill säga dåtid, nutid och framtid. Samt att alla färger finns med vid healingen, och ger vitt ljus. Vit tid ska bestå av sex energier, som bildar en sjunde – vit tid. De som healar tar sin kraft utifrån universum, och får en höjning själva vid varje healingtillfälle. Höjningar sägs också kunna göras av lärare. Till slut ska healern kunna förmedla healing med sin blick och sitt sinne. 

Vad är healing?

Healing betyder helande och är inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande. Helbrägdagörelse är ett specialfall av helande, där en expert i samarbete med den sjuke helar genom att uppbåda en tro på tillfrisknande men helt utan medicinska preparat. 

Rituella metoder för healing förekommer i väst i både kristen och nyandlig miljö. I den senare är healing ett centralt begrepp och har formaliserats i flera dussin sinsemellan olika system. Behandlingens grundtanke är att kroppen omges av energifält i flera skikt, att sjukdom medför att energibrist uppstår någonstans samt att terapeuten från sina händer överför energi som reparerar denna brist. Uppfattningen att kroppen omges av ett flerskiktat energifält saknar vetenskaplig grund. De välgörande effekter som upplevs av många som blivit behandlade med healing sägs vetenskapligt bero på placeboeffekten.
Källa: Nationalencyklopedin


Två kända healers

John of God finns i Brasilien, där han har ett center som ligger i ett område rikt på healingenergi. Han uppges bland annat ha läkt människor med hjärtbesvär och cancer samt hjälpt människor med djupa depressioner och psykiska blockeringar. Han sägs även kunna heala på avstånd med hjälp av foton. John of God tar inte betalt, utan lever på gåvor. 

Joralf ”Snåsamannen” Gjerstad (född 1926) blev som 21-åring spådd av en kvinna som sa att han skulle bli känd över hela Norge för sin gåva att hjälpa folk. Idag är Joralf Norges mest omskrivna healer och känd för sina läkande händer, sina synska ögon och för att han ska vara duktig på att hitta försvunna personer. Joralf ser sina förmågor som något helt naturligt och han bestämde sig tidigt för att aldrig ta betalt för att hjälpa människor.
– John of God och Snåsamannen tillhör den rena källan, de säger båda att de har en gudagåva och är väldigt religiösa, säger Benny Rosenqvist.

Fler artiklar

Publicerat

Prenumerera

Nära är en tidning som skriver om andlighet och inre välbefinnande. I tidningen medverkar det kända mediet Benny Rosenqvist och flera andra intressanta personligheter.